Výkonnostné testy

 

Dňa 22.12. 2012 sme pre deti zostavili prekážkovú dráhu. Zúčastnilo sa 23 detí z 3 vekových skupín. V rámci tréningu sme si otestovali kondičné a koordinačné schopnosti a taktiež futbalovú zručnosť. Deti sa súťaživou formou pretekali, navzájom porovnávali a na základe dosiahnutých výsledkov sme urobili poradie.