O Futbalovej škole Róberta Hanka

Futbalová škola začala svoju činnosť v januári 2010 za podpory futbalového klubu OTJ Moravany nad Váhom, Základnej školy Moravany nad Váhom a samotnej už spomínanej obce.

Zakladateľom FŠRH je Róbert Hanko, bývalý profesionálny futbalista s hráčskymi skúsenosťami na reprezentačnej úrovni v mládežníckych aj seniorskych kategóriách.

FŠRH sa venuje deťom vo veku prípraviek a žiakov do 14 rokov pod vedením trénera Róberta Hanka.

Ciele futbalovej školy:

Cieľom FŠRH je vybudovať mládežnícke družstvá v spomínaných vekových kategóriách so zámerom vypestovať v deťoch pozitívny vzťah k športu a zároveň rozvíjať futbalový talent v maximálnej možnej miere podľa daností každého jednotlivca. 

Naším zámerom je postupné zapájanie družstiev do turnajov, dlhodobých súťaží a stabilizovať skladbu družstiev vo všetkých kategóriách.

V zimných mesiacoch sa tréningy konajú v telocvični Základnej školy Moravany nad Váhom. V ostatných mesiacoch sa realizujú tréningy v areáli Fubalového klubu OŠK Moravany nad Váhom.

 

FŠRH ponúka:

- vedenie detí k športu - futbal

- kvalitné tréningové podmienky pre športový rast

- organizovanie turnajov

- organizovanie letných kempov

- nábor detí