Prax pre trénerov

 

Futbalová škola ponúka nadštandardné služby pre futbalových trénerov mládeže. Prostredníctvom tréningového procesu, ktorý prebieha celoročne priamo v Moravanoch nad Váhom môžu tréneri získať potrebnú trénerskú prax pod vedením zakladateľa Futbalovej školy.

Počas troch rokov existencie sa nám podarilo vybudovať nadštandardne fungujúci mládežnícky klub detí do 14 rokov. Deti, ktoré podliehajú dlhodobému tréningovému procesu dosahujú veľmi dobré výsledky a práca v takomto prostredí je zárukou kvality.

V ideálnych podmienkach, v ktorých naša Futbalová škola pôsobí, chceme vychovávať nie len deti a pripravovať ich pre budúcnosť, ale aj odovzdávať praktické skúsenosti trénerom, alebo budúcim trénerom futbalu. V prípade záujmu a dohodnutia podmienok je dôležitý kontakt