Úhrada členského v sezóne 2017/18

Bankové spojenie IBAN: SK9409000000000286645727

Starší + ml.žiaci .....30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2006 ..............25 €  + nájomné 5 €
Roč. 2007/08 .........25 €  + nájomné 5 €
Roč. 2009 a ml. .....20 €  + nájomné 5 € 
 

Súrodenci 40 eur za mesiac.

september-november 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

 

mladší žiaci

 

mladší žiaci

16:15   2011 a ml.   2011 a ml.  
           

17:15

mladší žiaci

roč.2009/10

st. žiaci

roč.2009/10
 

st. žiaci

 

18:30

 

roč.2007/08

 

roč.2007/08

 

18:45 st. žiaci      

 

 

 

Tréningy august 2017

pondelok   16:00 hod. roč. 2007

                17:15 hod. roč. 2005/06

                18:45 hod. roč. 2003/04

--------------------------------------------------------------------------------------------

utorok      16:00 hod. roč. 2003/04

              17:30 hod. roč. 2008/09

              18:45 hod. roč. 2010 a mladší

--------------------------------------------------------------------------------------------

streda     16:00 hod. roč. 2007

             17:15 hod. roč. 2005/06

             18:45 hod. roč. 2003/04

--------------------------------------------------------------------------------------------

štvrtok    16:00 hod. roč. 2005/06

             17:30 hod. roč. 2008/09

             18:45 hod. roč. 2010 a mladší

--------------------------------------------------------------------------------------------

piatok     16:00 hod. roč. 2007

             17:15 hod. roč. 2005/06

             18:45 hod. roč. 2003/04

--------------------------------------------------------------------------------------------

marec - jún 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00   roč.2008/09
umelá tráva
  roč.2008/09
umelá tráva
 

16:00

roč.2007
umelá tráva

 

roč.2007
umelá tráva
 

 

roč.2006+
roč.2005
umelá tráva

16:15   2010 a ml.
umelá tráva
  2010 a ml.
umelá tráva
 

17:15

st. žiaci+

roč.2004

umelá tráva

roč.2006
umelá tráva
 

ml.žiaci
04/05

umelá tráva 

roč.2007
umelá tráva

st. žiaci

umelá tráva

18:30    

st. žiaci

umelá tráva

 

roč.2004

umelá tráva

18:45 roč.2006+
roč.2005
umelá tráva
     

 

 

 
jeseň 2016
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok

16:00

roč.2007

st. žiaci+

roč.2006

ml.žiaci
 

roč.2007

roč.2006+
roč.2005

17:15

st. žiaci+

roč.2004

 

 

 

 
17:30   2009 a ml. st. žiaci 2009 a ml. roč.2007
18:30   roč.2008   roč.2008

 

18:45 roč.2006+
roč.2005
     

st. žiaci+

roč.2004

 
júl-august 2016
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok
17:15 žiaci+ml.žiaci   roč.2006+
roč.2007/08
roč.2006+
roč.2007/08
17:30   roč.2009/10/11    
18:45 roč.2006+
roč.2007/08
žiaci+ml.žiaci
 
žiaci+ml.žiaci roč.2009/10/11
 
marec-jún 2016
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok

16:00

roč.2007/08

st. žiaci

ml.žiaci

st. žiaci

roč.2006

17:15

st. žiaci+

roč.2004

 

 

 

 
17:30   roč.2007/08 roč.2009/10 roč.2007/08 roč.2009/10
18:30     roč.2009/10   st. žiaci
18:45 roč.2006+
roč.2005
roč.2006   ml.žiaci  
jar - jeseň 2016
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok

16:00

roč.2007/08

st. žiaci

ml.žiaci

st. žiaci

roč.2006

17:15

st. žiaci+

roč.2004

 

 

 

 
17:30   roč.2007/08 roč.2009/10 roč.2007/08 roč.2009/10
18:30         st. žiaci
18:45 roč.2006+
roč.2005
roč.2006   ml.žiaci  
           
JANUÁR 2016 - MAREC 2016
pre kategóriu žiakov a roč. 2006
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok

16:30

 

 

 

 

st. žiaci

fitness SiTy

17:00

st. žiaci

fitness SiTy

 

st. žiaci

fitness SiTy

 

 
17:45        

ml.žiaci

fitness SiTy

18:00

ml.žiaci

fitness SiTy

 

ml.žiaci

fitness SiTy

 

 

19:00        

roč.2006

fitness SiTy

 
Tréningy zima 2015/2016  
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00

roč.2007/08

TELOCVIČŇA

roč.2007/08

TELOCVIČŇA

 

roč.2007/08

TELOCVIČŇA

 

16:00

roč.2009/10

TELOCVIČŇA

roč.2007/08

TELOCVIČŇA

roč.2006

TELOCVIČŇA

roč.2007/08

TELOCVIČŇA

st. žiaci

UMELÝ TRÁVNIK

17:00      

roč.2009/10

TELOCVIČŇA

 

17:20

st. žiaci

UMELÝ TRÁVNIK

roč.2006

UMELÝ TRÁVNIK

st. žiaci
+
ml.žiaci
UT

 

ml.žiaci

UMELÝ TRÁVNIK

18:00       st. žiaci
ALEBO
ml.žiaci
TELOCVIČŇA
(GYMNASTIKA
POSILŇOVANIE
STREČING)
 
18:30

ml.žiaci

UMELÝ TRÁVNIK

     

roč.2006

UMELÝ TRÁVNIK

 
 
 
JANUÁR 2016 - MAREC 2016
pre kategóriu žiakov a roč. 2006
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:30     roč.2006
telocvičňa
   

16:30

 

 

 

 

st. žiaci

fitness SiTy

17:00

st. žiaci

fitness SiTy

 

st. žiaci

fitness SiTy

 

 
17:45        

ml.žiaci

fitness SiTy

18:00

ml.žiaci

fitness SiTy

 

ml.žiaci

fitness SiTy

 

 

19:00        

roč.2006

fitness SiTy

Rozvrh tréningov jeseň 2015

 

čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00 roč.2007/08        

16:00

st. žiaci

st. žiaci

ml.žiaci

st. žiaci

st. žiaci

17:30

ml.žiaci

roč.2007/08

roč.2009/10

roč.2007/08

roč.2009/10
18:30   roč.2006   roč.2006 ml.žiaci
18:45 roč.2006        
 

LETO 2015

    Letný rozvrh  
čas/deň pondelok streda piatok

16:00

 

ml. žiaci+roč.2004

ml. žiaci

2001/02/03

17:00 ml. žiaciroč.2004    

17:30

 

roč.2008/09+roč.2007 roč.2008/09+roč.2007
18:30   roč.2006 roč.2004+roč.2006
18:45 roč.2006+roč.2007    

jar-jeseň 2015

 

čas/deň pondelok

utorok

štvrtok
15:00

 roč.2007

roč.2006/05

 

16:00

roč.2008

 roč.2007

roč.2008

17:00

roč.2006/05

 

roč.2006/05

 
tréner Hanko Hanko Hanko
čas/deň pondelok

streda

piatok
16:30-17:45

roč.2004

 

roč.2004

16:30-18:15   roč.2004ml. žiaci  

17:45-19:15

ml. žiaci

 

ml. žiaci

tréner

Vozár/Sedlák

Hanko/Vozár/Sedlák

Hanko/Vozár

 
tréningové zameranie hry 1:1,
 voľná hra 
rozvoj techniky (IHČJ) a pohybových schopností na stanovištiach na um.tráve resp. prírodnej tráve hry 1:1,
voľná hra
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Staré rozvrhy tréningov

 • Rozvrh jeseň 2014 
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok

16:00

ml. žiaci

ml. žiaci

roč.2004

ml. žiaci

ml. žiaci

17:30

roč.2004

 roč.2007

roč.2008

 roč.2007

roč.2008
18:30   roč.2006   roč.2006 roč.2004
18:45 roč.2006        
 • čas/deň pondelok

  utorok

  streda štvrtok piatok

  16:00

  ml. žiaci

  roč.2007

  ml. žiaci

  roč.2004

  ml. žiaci

  ml. žiaci

  17:30

  roč.2004

   roč.2007

  roč.2008/09

   roč.2007

  roč.2008/09
  18:30   roč.2006   roč.2006 roč.2004
  18:45 roč.2006        
  Info ml. žiaci - skupinu žiakov sme nerozdelili na  starších žiakov a ml. žiakov.  Zloženie skupiny zostáva v počte 22 detí. Tréningy v septembri - novembri budeme realizovať 4krát v týždni na prírodnej tráve. V zimnom období 3krát týždenne.  Tréning v piatok môže byť spojený s roč. 2004 o 16:00 hod. za účelom spoločného nácviku techniky, alebo FŠRH ligy. V zime tento čas tréningu zrušíme. Zápasy budeme riešiť  formou priateľských zápasov, alebo turnajov.
 • Info roč. 2004 U-11. Najpočetnejší ročník doplnia chlapci z kategórie 2005. Počet detí v skupine je 15. V zimných mesiacoch tréningy na umelej tráve. 
 • Info roč.2006 U-9. Kategóriu doplní v pondelky Alex Macsonoky. Viaceré deti budú v zápasoch dopĺňať starší ročník 2005. V zime prejdeme do telocvične. Počet 15 detí.
 • Info roč. 2007 U-8. K dvom tréningom v týždni pribudnú zápasy alebo turnaje. Prechod do telocvične podľa počasia. Počet detí. 13
 • Info roč. 2008 a ml. U-7. Dva tréningy bez zápasov. Prechod do telocvične podľa počasia. Počet  detí 15.

--------------------------------------------------------------------

Tréningy počas letných prázdnin 2014.

 

 • Štadión Moravany nad Váhom
 • Od 30.6 - 13.07. voľno pre všetky skupiny
 • Od 14.07. - 03.09.

Ročníky 2001/02/03/04 v pondelok, streda a štvrtok o 19:00 hod. 

Ročníky 2005/06 v pondelok, streda a štvrtok o 18:00 hod.

Ročníky 2007 a mladší v pondelok a vo štvrtok o 17:00 hod.  

 
 
Skupina 2001/02/03/04 - všetky deti narodené v roku 2001/02/03/04 + Klein Adam
Skupina 2005/06 - všetky deti narodené v roku 2005/06 + Hladký, Zuzic, Kadlec, Beňo, Halas, Mocsonoky, Hrnčiar, Peťovský 
Skupina 2007 a ml. - deti narodené v roku 2007 a mladšie

----------------------------------------------------------------------------

 • Rozvrh jar 2014

 

čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok

16:00

roč.2008

roč.2004

roč.2004

roč.2008

roč.2004

17:00

roč.2007

 

 

 roč.2007

 
17:15   roč.2006 roč.2006   roč.2006
18:15 ml. žiaci   ml.žiaci ml.žiaci  

 

Rozvrh tréningov zima 2013/2014

 

 • Rozvrh je platný od 01. novembra. Tréningy všetkých prípraviek budú prebiehať v telocvični v Moravanoch nad Váhom počas mesiacov november - december.
čas/deň pondelok

utorok

štvrtok
15:00

staršia prípravka U-10 (2004/05)

staršia prípravka U-10 (2004/05)

 

16:00

mladšia prípravka U-8 2006

mladšia prípravka U-8 2006

staršia prípravka U-10 (2004/05)

+

mladšia prípravka U-8 2006

17:00

predprípravka U-7  

(2007/08)

 

 predprípravka U-7 (2007/08)

mladší žiaci U-13 (2001/02/03)

v utorok o 18:00 hod. na štadióne v Moravanoch. Zraz o 17:45 hod.

 v stredu o 18:00 hod. na štadióne v Moravanoch. Zraz o 17:45 hod.

 v piatok o 15:00 - 16:30 hod. v telocvični v Moravanoch.