Projekt 2018

 

Pripravujeme ďalší projekt podporený sponzormi a futbalovými kempami, ktoré zo zisku každoročne pokryjú náklady na lopty a iné.

  • Sponzori:

PIPELIFE.....................................................................................200 EUR

CASINO PIEŠŤANY.......................................................................700 EUR

METALTREND...............................................................................300 EUR

FUTBALOVÉ KEMPY...................................................................... 400 EUR

SPOLU...................................................................................1600 EUR

  • výdavky:

výdavok na 20 ks kvalitných lôpt pre starších žiakov ................................500 EUR

výdavok na dvojfázové tréningy v lete 2017 (obedy + pitný režim)............225 EUR

výdavok na hliníková bránka rozmer 5x2 m, 2 ks....................................1500 EUR

malé prenosné bránky 8 ks ....................................................................480 EUR

odrážač 2 ks...........................................................................................260 EUR 

SPOLU............................................................................................2965 EUR