Pojekty 2017

 základné materiálne zabezpečenie pre najbližšie 2-3 roky

výdavky: 

kúpa dresov (128 ks pre kategóriu ml. a st. žiakov)....................1901 eur

potlač dresov...........................................................................1755 eur

20 ks lôpt Jako veľkosť 5...........................................................400  eur

spolu výdavky..........................................................................4056 eur

sponzori TOPFEST, JITPLSTIC, OŠK, ZISK 400 eur Z KEMPOV FŠRH

spolu......................................................................................3235 eur

doplatok rodičov 821 eur.............................................................16 eur/osoba