Osobné údaje

 

Ing. Peter VOZÁR

Narodený : 23.4.1969 v Trenčíne

Bydlisko: Halalovka 2876/36, Trenčín 91108

Mobil: 0903771237

E-mail: peter.vozartn@gmail.com

 

Vzdelanie

 

1996 – 2001 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši

                  Fakulta pozemného vojska

                  odbor: Vojenských systémov, titul: inžinier

 

Doplňujúce vzdelanie

 

2003 – 2004 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne,

špecializačné podiplomové externé štúdium pre manažment v rozpočtových organizáciách.

 

2013 – 2014 Žilinská univerzita v Žiline,

                   Doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa.

 

Pracovné skúsenosti

 

1989 – 2014 profesionálny vojak

 

Futbalové skúsenosti

 

Do 17 rokov hráč Starej Turej

Od 1987 do 1999 hráč futbalu vo viacerých kluboch v rámci Čiech aj Slovenska. (Lokomotíva České Budějovice, Sparta Brno, Lokomotíva Bratislava, FC Šamorín)

 

Od 1999 – 2014 mládežnícky tréner v AS Trenčín.

 

Trénerské vzdelanie - EURO A licencia,