Ročník 2005/06

Kategória 

Charakteristika práce v etape základnej športovej prípravy (12-15 rokov).

 

 

  • Hlavným cieľom tréningového procesu je naďalej tvorba a upevňovanie herných zručností.
  • Taktiež ďaľší rozvoj pohybových schopností (koordinačných a rýchlostných).
  • Herný nácvik je dominantný v tréningovom procese. Mnohonásobným opakovaním prechádzame z fázy poznávacej cez stabilizačnú až do fázy automatizácie. Úroveň vykonávania pohybu a loptovej techniky vo fáze automatizácie je výrazne podmienená kvalitným predchádzajúcim tréningovým procesom.
  • Zameriavame sa na plynulý prechod z malých ihrísk 4:4 na 6:6 alebo 7:7, kde si deti rozširujú parametre zručností a kladieme dôraz na opravu chýb.
  • Prebieha systematické výchovné pôsobenie, formovanie osobnosti hráča v špecifických podmienkach hráčskeho kolektívu.   

  • Zápasy tvoria v tejto etape významnú funkciu. Jednotlivci sa v nich prezentujú kvalitným ovládaním lopty a na túto neodmysliteľnú činnosť vo futbale nadväzuje kolektívne poňatie hry vo fáze útočenia aj obrany.

 

 

 PRIEZVISKO / MENO

DÁTUM NARODENIA

1.

ZUZIC MATEJ

2006

2.

SÚKENÍK MATEJ

2006

3.

DANKO MATEJ

2006

4.

PABIŠ SAMUEL

2006

5.

TARANA MATEJ

2006

6.

PETRÁŠ OLIVER

2006

7.

MAJERSKÝ JAKUB

2006

8.

POLÁK JAKUB

2006

9.

MIKLOVIČ ADAM

2006

10.

MARTIŠOVIČ MAREK

2005

11.

MINÁRIK DOMINIK

2003

12.

GOREK JAKUB

2005

13.

ROČIAK ROMAN

2005

14.

DOMINIK MAJKO

2005

15.

FANO SAMUEL

2005

16.

DOMIN MICHAL

2006

september-november 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

 

mladší žiaci

 

mladší žiaci

16:15   2011 a ml.   2011 a ml.  
           

17:15

mladší žiaci

roč.2009/10

st. žiaci

roč.2009/10
 

st. žiaci

 

18:30

 

roč.2007/08

 

roč.2007/08

 

18:45 st. žiaci      

 

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

   PRIEZVISKO / MENO DÁTUM NARODENIA
1. ZUZIC MATEJ 2006
2. SÚKENÍK MATEJ 2006
3. DANKO MATEJ 2006
4. PABIŠ SAMUEL 2006
5. TARANA MATEJ 2006
6. PETRÁŠ OLIVER 2006
7. MAJERSKÝ JAKUB 2006
8. POLÁK JAKUB 2006
9. MIKLOVIČ ADAM 2006
10.    
11.    
12.    
13.