Ročník 2011 a mladšie

 Kategória 

Charakteristika práce 

  • Deti v predprípravke sa prvýkrát stretávajú so systematickou a organizovanou prípravou v novom prostredí. Učia sa dôverovať a pravideľne sa zúčastňovať na činnostiach v novom kolektíve.
  • Deti svojim vekom vstupujú do etapy športovej predprípravy.  
  • Najdôležitejšou úlohou trénerov je vzbudiť záujem detí o športovú činnosť. Uplatňujeme priateľský, ale spravodlivý prístup k deťom.
  • Náplňou tréningových jednotiek sú pohybové hry. Špecializáciu futbal uplatňujeme v max. miere 10-20 %.
  • Obdobie detí, v ktorom preberáme tréneri maximálnu zodpovednosť za výber foriem, metód, prostriedkov v tréningovom procese. Chyba v metodike, alebo pri výbere činnosti môže mať negatívny dopad v neprimeranom rozvoji organizmu dieťaťa.
  • Nezúčastňujeme sa futbalových turnajov. Prvé zápasy deti absolvujú bez vonkajších vplyvov  (voľná hra), v jednoduchých podmienkach bez akýchkoľvek taktických úloh a pokynov (hráčske posty, rohy, auty...).  
  PRIEZVISKO DÁTUM NARODENIA
1. ŠIROKÝ SAMUEL 24.05.2012
2. MATÚŠ KOVALČÍK 09.08.2011
3.. FORGÁČ DANIEL 16.06.2011
4.. ZUZIC FILIP 04.11.2010
5. CABAUD CAMERON 09.09.2011
6. PAPÁNEK MATEJ 2011
7. BREŽNÝ MATEJ 2010
8. BREŽNÝ MICHAL 2012
9. RIHAYOVÁ SANDRA 2012
10. PÁLENíK SAMUEL 2011
11. ČAVOJSKÝ SLÁVO 2011
12. EMÍLIA MATEJKOVÁ 2009
13. VAŇO ONDREJ  
14. MAKOVIČ DANIEL 2012

september-november 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

 

mladší žiaci

 

mladší žiaci

16:15   2011 a ml.   2011 a ml.  
           

17:15

mladší žiaci

roč.2009/10

st. žiaci

roč.2009/10
 

st. žiaci

 

18:30

 

roč.2007/08

 

roč.2007/08

 

18:45 st. žiaci      

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

  PRIEZVISKO / MENO DÁTUM NARODENIA
1. NOVÁK MICHAL 31.08.2008
2.    
3.    
4.    
5. SIVÁK FILIP 19.12.2008
6. BENEŠ TEO 20.06.2009
7.    
9.    
10.    
11. SUCHÝ MATÚŠ 2008
12.    
13.    
14. BOŽÍK ADRIÁN 2010
15. BUBENÍK TOMÁŠ  2009
16. TOMAGA DANKO 2009
17. KRAJČO ALEX 2009
18. OSKAR HANK 07.04.2008
19. VAVRO JAKUB 21.10.2008
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.     
28.    
29.    
30.    
31.