ZMENY!!!

12.04.2010 17:25

ROČNÍK 2000 V UTOROK A VO ŠTVRTOK O 17:00 HOD........ ROČNÍK 2001 V UTOROK A VO ŠTVRTOK O 16:00 HOD...........ROČNÍK 2002 V UTOROK A VO ŠTVRTOK O 15:00 HOD..........ROČNÍK 2003 A MLADŠÍ V STREDU  A V PIATOK O 15:15 HOD.........TRÉNINGY SA KONAJÚ PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE  V TELOCVIČNI.