Naši odchovanci v akadémiach a útvaroch talentovanej mládeže

 
Futbalová škola začala svoju činnosť v roku 2010 so 7 ročnými deťmi. Od tohto momentu sa nepretržite venujeme deťom do 15 rokov. Výsledkom sú prví odchovanci, ktorí majú pokračovanie v ďaľších žiackych, alebo dorasteneckých družstvách. 
                  
                  Alex Šimurda
 • Vo FŠRH od 11 rokov
 • Vo februári 2018 (14 rokov) prestup do Spartaku Trnava do kategórie U-15
 • Momentálne hráč Spartaku Trnava U-15

Tréner FŠRH o Alexovi- U Alexa v poslednom období nastal rýchly fyzický progres, čo bol veľmi dôležitý faktor pre angažovanie Alexa do vysoko konkurenčného prostredia. Alex u nás nasával futbalovosť, kreativitu. Je veľmi dôležité, aby v tomto zotrval a svoju futbalovosť dostal ešte na vyššiu úroveň. Veríme, že svojou usilovnosťou, dobrými výsledkami v škole a nadšením pre futbal si naplní svoje ciele. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V lete 2017 sme odprevadili celý ročník 2002/2001 do ml. dorastu 

PFK Piešťany

Filip Ondris-momentálne hráčom PFK Piešťany U-17

Patrik Piešťanský-momentálne hráčom PFK Piešťany U-17

Daniel Miklovič-momentálne hráčom PFK Piešťany U-17

Dávid Valko-momentálne hráčom PFK Piešťany U-17

Oskar Bartovic-momentálne hráčom PFK Piešťany U-17

Jakub Halanda-momentálne hráčom PFK Piešťany U-17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
              Matúš Tomaga
 • Vo FŠRH od 10 rokov
 • V 13-tich rokoch prestup do Spartaku Trnava do kategórie U14
 • Momentálne hráč Spartaku Trnava U-15

Tréneri FŠRH o Matúšovi - Matúš má dobré predpoklady na futbal. Počas troch rokov sme Matúša povzbudzovali v jeho zakončovateľských aktivitách, v ktorých sa veľmi videl. V poslednom období Matúš vyrástol do sily a do výšky. Strelecky sa presadzoval stále viac a dúfame, že túto jeho silnú a veľmi vzácnu vlastnosť v novom prostredí ešte viac zdokonalí.   

-------------------------------------------------------------------------------

 
             Kristián Paulech
   
 • Vo FŠRH od 8 rokov
 • V 12 - tich rokoch prestup do ŠK Slovana Bratislava U13
 • Momentálne stále v tréningovom procese vo FŠRH 1-2krát v týždni
 • 14.09. sa Kiko zúčastnil prvého turnaja, kde si otestoval svoje kvality proti Trenčínu, Sparte Praha a ďalším českým mužstvám. 
 • V roku 2017 reprezentant SVK v kategórii U-14

Tréneri FŠRH o Kikovi - Kiko od malička ovplýval veľkým futbalovým talentom. Futbal má veľmi rád. Je veľmi spoločenský a obľúbený v kolektíve. Zaznamenali sme trochu skorý prechod, ale na Kikov talent budeme naďalej pôsobiť a to sme radi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

             Jakub Pavlovič

   
 • Vo FŠRH od 11-13 rokov. 
 • Začal s futbalom až v 11 - tich rokoch. 
 • Od leta 2016 hráčom 1. žiackej ligy v Spartaku Myjava U15.
 • V sezóne 2017/18 v Spartaku Myjava U-17
Téneri FŠRH o Jakubovi -  Jakub urobil velikánsky pokrok. Začal s futbalom až v 11-tich rokoch. Už dnes výkonostne dobehol viacerých svojich rovesníkov. Svojim prístupom k povinnostiam je príkladom. Jakub nevyužil posledný rok v žiackej kategórii vo FŠRH a prestúpil do Spartaku Myjava, ale naďalej navštevuje naše tréningy 1-2 x v týždni. Jakub je vynikajúci žiak. Školu aj futbal zvláda na jednotku.
----------------------------------------------------------------------------------------------
           Tomáš Šimek
 • Vo FŠRH od 6-7 rokov
 • Prestup vo veku 8 rokov do PFK Piešťany následne do AS Trenčín do jeho 13 rokov.
 • V sezóne 2017/18 hráčom PFK Piešťany U15

Tréneri FŠRH o Tomášovi. Tomáš už v skorom veku ovplýval talentom, ktorý sa rozhodol rozvíjať v Trenčíne po ročnom pôsobení u nás a polročnom v PFK Piešťanoch. 

..................................................................................................................

Ďaľší naši odchovanci

    Baláž Dávid
 • Vo FŠRH od 8 - 13 rokov
 • Prestup do OFK Trebatice v 2014 do 2. žiackej ligy
 • Dnes brankár v ml. doraste 3.liga
Kristián Krajčík a Patrik Krajčík
 • Vo FŠRH od 11 - 13 rokov
 • Prestup do OFK Trebatice v 2014 do 2. žiackej ligy 
 • Dnes hráči ml. dorastu 3. liga

  Janotík Jozef

 • Vo FŠRH od 9 - 11 rokov
 • Prestup do PFK Piešťany v 2013 do 2. žiackej ligy
 • Dnes hráčom st. dorastu 3. liga

  Hrnčiar Daniel

 • Vo FŠRH od 8-11 rokov
 • Prestup do PFK Piešťany v 2013 do 2. žiackej ligy
 • Dnes hráčom ml. dorastu 3.liga

..................................................................................................................

Deti, ktoré využili v začiatkoch náš tréningový proces len krátko. Filip Frankovič, Krištof Šiška, Šimon Burzala, Marcel Hudcovič