Kontakt                                  

Róbert Hanko

Beckovská 1

921 01 Piešťany

 

Telefón: 0915/978 248

e-mail: roberthanko@centrum.sk

 

IČO: 42161142

DIČ: 2022971940

Bankové spojenie IBAN: SK9409000000000286645727

Stredisko Moravany nad Váhom