koncepcia práce:

  • 5 rokov a mladší

- príjímame deti už mladšie ako 5 rokov. Tréningy sú iba 1 x v týždni. Pristupujeme individuálne čo sa týka minutáže. Tréning je zábavný. Deti vnímajú novú autoritu. Začiatok budovania pozitívneho vzťahu medzi trénermi a kamarátmi.

  • 6-9 rokov

- deti sa hravou formou oboznamujú so základnými princípmi fungovania v kolektíve.  Súdržnosť, tolerancia sú základným pilierom, o ktorý sa budeme opierať v ďalšom učení futbalu. Zúčastňujeme sa zápasov a turnajov, ktoré majú trvanie do 2  hodín a to s deťmi až od 8 rokov. Turnaje a zápasy vyberáme veľmi dôsledne. Neuznávame klímu, v ktorej hrajú hlavnú rolu rodičia a tréneri a deti sú prostriedkom ich ambícií. Základným cieľom v tréningu je rozvoj pohybu a základov techniky.

  •  10-12 rokov

- pribúda 3. tréning v týždni. Stále viac sa zaoberáme rozvojom loptovej techniky. Deti zapájame do organizovaných súťaží SFZ. Deti získavajú hernú prax. Veľmi ich to baví. V predošlom období sme nič neuponáhľali. Deti citlivo usmerňujeme v rámci hry. Deti a ich potreby sú pre nášu prácu najväčšou výzvou. 

  • 13-15 rokov

- obdobie staršieho žiactva. Obdobie, kedy sa v deťoch začínajú premieňať návyky na kvalitu. V individuálnych herných činnostiach sú naše deti na vysokej úrovni. Prioritou je docieliť prenos naučeného do zápasu. V tomto si veľmi veríme. Deťom v každom okamihu dôverujeme. Čo sa týka kolektívneho prejavu, deti majú už 14 rokov a napriek tomu sú na úplnom začiatku hrania futbalu. Ideme trpezlivo krôčik po krôčiku. Nepreskakujeme. Rešpektujeme teóriu, opierame sa o skúsenosti a cit pre učenie. Vzhľadom na citlivé obdobie nielen detí, ale aj očakávania rodičov, počítame len s tými, ktorí sú stotožnení s našimi metódami a prístupmi. Žiacke mužstvá hrajú 2. ligu. Každé dosiahnutie pozitívneho skóre spôsobom akým sa prezentujeme v druhrej lige v náročných podmienkach je pre nás krásnou spätnou väzbou našej práce.

Postrech trénerov futbalovej školy: 

Negatívna stránka. Nachádzame sa vo veľmi náročnom období. Podmienky pre prácu s deťmi sa veľmi sťažujú. Deti dostávajú futbalové krídla. Sú použiteľné v akadémiách. Začína sa "boj" o deti. Ambície rodičov prekvitajú. Stráca sa trpezlivosť. V niektorých prípadoch hlavne z dôvodu spomínaných vecí nevieme dokončiť žiacky vek (základnú športovú prípravu) k úplnej spokojnosti trénerov a potrieb dieťaťa. Neexistuje meter, ktorý to odmeria. Väčšinou okolie meria podľa výsledku skóre v zápase, čo je neobjektívny ukazovateľ práce s deťmi v žiackej kategórii.

  • Kategória dorast 16-19 rokov

- pre túto vekovú skupinu hráčov sme v sezóne 2018/19 vytvorili vo Veľkom Orvišti dorastenecký tím. Tento tím je vhodný pre juniorov, ktorí nemajú ambície  pokračovať v akadémiách. Hráme úspešne 6. ligu a tešíme sa zo spoločných aktivít. V mužstve je veľa našich odchovancov, ktorí pokračujú v tréningovom procese 3 x v týždni s cieľom rozvíjať kolektívny herný prejav a nadviazať na predošlé učenie. Stále platí, že 1. súťažný zápas je až v 18-tom roku hráča a podľa toho pristupujeme a vedieme našich juniorov.