Ročník 2003/04

Kategória 

Charakteristika práce v etape základnej športovej prípravy (12-15 rokov).

 

  • Hlavným cieľom tréningového procesu je naďalej tvorba a upevňovanie herných zručností.
  • Taktiež ďaľší rozvoj pohybových schopností (koordinačných a rýchlostných).
  • Herný nácvik je dominantný v tréningovom procese. Mnohonásobným opakovaním prechádzame z fázy poznávacej cez stabilizačnú až do fázy automatizácie. Úroveň vykonávania pohybu a loptovej techniky vo fáze automatizácie je výrazne podmienená kvalitným predchádzajúcim tréningovým procesom.
  • Zameriavame sa na plynulý prechod z malých ihrísk 4:4 na 6:6 alebo 7:7, kde si deti rozširujú parametre zručností a kladieme dôraz na opravu chýb.
  • Prebieha systematické výchovné pôsobenie, formovanie osobnosti hráča v špecifických podmienkach hráčskeho kolektívu.   

  • Zápasy tvoria v tejto etape významnú funkciu. Jednotlivci sa v nich prezentujú kvalitným ovládaním lopty a na túto neodmysliteľnú činnosť vo futbale nadväzuje kolektívne poňatie hry vo fáze útočenia aj obrany.

 

PRIEZVISKO/MENO

1.

VALIGURA PETER

2.

KRAJČO ADRIAN

3.

BURZA JAKUB 

4.

NOSKOVIČ MATEJ

5.

JENDRUŠÁK DANIEL

6.

LUKÁČ LEONARD

7.

TOMAGA ADAM

8.

KARDOŠ OLIVER

9.

VESPERíN ANDREJ

10.

OSVALD OSKAR

11.

VALÍK JAKUB

12.

HANKOVÁ VIKTÓRIA

13.

BARANČÍK DOMINIK

14.

ŠIMURDA ALEX

15.

SCHMITT LUKAS

16.

TARABA JAKUB

17.

ZÁVODSKÝ ANDREJ

18.

BAKITA VLADIMÍR

19.

IŠTOK ADAM

20.

MASARYK ELIÁŠ

21.

ADAM ALL HASSAM

22.

HLINKA ADAM

23.

PAVLOVIČ MATÚŠ

september-november 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

 

mladší žiaci

 

mladší žiaci

16:15   2011 a ml.   2011 a ml.  
           

17:15

mladší žiaci

roč.2009/10

st. žiaci

roč.2009/10
 

st. žiaci

 

18:30

 

roč.2007/08

 

roč.2007/08

 

18:45 st. žiaci