Ročník 2003/04

Kategória 

Charakteristika práce v etape základnej športovej prípravy (12-15 rokov).

 

  • Hlavným cieľom tréningového procesu je naďalej tvorba a upevňovanie herných zručností.
  • Taktiež ďaľší rozvoj pohybových schopností (koordinačných a rýchlostných).
  • Herný nácvik je dominantný v tréningovom procese. Mnohonásobným opakovaním prechádzame z fázy poznávacej cez stabilizačnú až do fázy automatizácie. Úroveň vykonávania pohybu a loptovej techniky vo fáze automatizácie je výrazne podmienená kvalitným predchádzajúcim tréningovým procesom.
  • Zameriavame sa na plynulý prechod z malých ihrísk 4:4 na 6:6 alebo 7:7, kde si deti rozširujú parametre zručností a kladieme dôraz na opravu chýb.
  • Prebieha systematické výchovné pôsobenie, formovanie osobnosti hráča v špecifických podmienkach hráčskeho kolektívu.   

  • Zápasy tvoria v tejto etape významnú funkciu. Jednotlivci sa v nich prezentujú kvalitným ovládaním lopty a na túto neodmysliteľnú činnosť vo futbale nadväzuje kolektívne poňatie hry vo fáze útočenia aj obrany.

 

PRIEZVISKO/MENO

DÁTUM NARODENIA      

1.

VALIGURA PETER

2003 

2.

KRAJČO ADRIAN

2003

3.

BURZA JAKUB 

2003

4.

NOSKOVIČ MATEJ

2004

5.

JENDRUŠÁK DANIEL

2003

6.

LUKÁČ LEONARD

2004

7.

TOMAGA ADAM

2004

8.

KARDOŠ OLIVER

2004

9.

VESPERíN ANDREJ

2004

10.

OSVALD OSKAR

2003

11.

VALÍK JAKUB

2003

12.

HANKOVÁ VIKTÓRIA

2003

13.

BARANČÍK DOMINIK

2003

14.

ŠIMURDA ALEX

2003

15.

SCHMITT LUKAS

2004

16.

TARABA JAKUB

2003

17.

ZÁVODSKÝ ANDREJ

2004

18.

BAKITA VLADIMÍR

2004

19.

IŠTOK ADAM

2004

20.

MASARYK ELIÁŠ

2004

21.

ADAM ALL HASSAM

2004

22.

HLINKA ADAM

2004

23.

PAVLOVIČ MATÚŠ

2004

september-november 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

 

mladší žiaci

 

mladší žiaci

16:15   2011 a ml.   2011 a ml.  
           

17:15

mladší žiaci

roč.2009/10

st. žiaci

roč.2009/10
 

st. žiaci

 

18:30

 

roč.2007/08

 

roč.2007/08

 

18:45 st. žiaci