Tréningy september-november 2018

 

platí od 3. septembra

 
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
16:00

roč.2011/12

+

roč.2013/14

prípravka

Orvišti

roč.2011/12 roč.2009/10

prípravka

Orvišti

17:00

roč.2007/08

roč.2009

 

2004/05/06

+dorast

roč.2007/08 Dorast v Orvišti

 

17:15

 

roč.2009/10

 

   
18:15

2004/05/06

+dorast

roč.2007/08   2004/05/06
v Moravanoch
 


Tréningy od 6. augusta 2018
čas pondelok

utorok

streda štvrtok piatok

16:00

 

 

Dorast + prípravka v Orvišti

tr.Hanko, tr.Nemergut

 

Dorast + prípravka v Orvišti

tr.Hanko, tr.Nemergut

16:45

roč.2007/08
roč.2009/10

tr.Nemergut,  tr.Hanko

roč.2010
2011 a ml.
tr.Hanko, tr.Nemergut
  roč.2010
2011 a ml.
tr.Hanko, tr.Nemergut
 
18:00

ml.ž. 2006
st.ž.2004/05

+dorast v Moravanoch

tr.Nemergut,

 tr.Hanko,

 

roč.2007/08
roč.2009
tr.Hanko,
tr.Nemergut
ml.ž. 2006
st. ž. 2004/05
tr.Hanko
tr.Nemergut
roč.2007/08
roč.2009
tr.Hanko, 
tr.Nemergut
ml.ž. 2006
st. ž. 2004/05
tr.Hanko
tr.Nemergut

Rozvrh tréningov marec-jún 2018

platí od 12. 03. 2018

 

Marec-júl 2018
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

2011 a ml.

mladší žiaci

2011 a ml.

mladší žiaci

17:00   roč.2009/10   roč.2009/10  

17:15

mladší žiaci

 

st. žiaci

 

st. žiaci

18:15   roč.2007/08   roč.2007/08  
18:30

st. žiaci

 

 

 

 

18:45          

Nový rozvrh zima 2017 - jar 2018 platí od pondelka 20.11. 2017 

zima 2017, jar 2018
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00 roč.2007/08
telocvičňa
roč.2009/10
telocvičňa
roč.2007/08
telocvičňa
roč.2009/10
telocvičňa
 

16:00

ml.žiaci
2005/06

telocvičňa

2011 a ml.
telocvičňa

ml.žiaci
2005/06

telocvičňa

2011 a ml.
telocvičňa

ml.žiaci
2005/06

umelá tráva

17:00       roč.2007/08
telocvičňa
 

17:30

st. žiaci

umelá tráva

od marca


 

st. žiaci

umelá tr.

od marca

 

st. žiaci

umelá tráva

18:30    

 

 

 

18:45        

 

 

Roč. 2009/10 -  Obidva tréningy sú o 15:00 hod. . Ak by skorý čas nevyhovoval, je možné sa po dohode s trénermi zúčastňovať tréningov v pondelok a v stredu o 16:00 hod. , ale len vtedy, ak sa naozaj o 15:00 hod. nedá.
Roč.2007/08 - Taktiež v prípade, že skorý čas 15:00 v pondelok a stredu nevyhovuje je možné chodiť na tréningy o 16:00 hod.  po dohode s trénermi.
St. žiaci do 22.12. tréningy na umelej tráve. V novom roku kombinácia umelej trávy, fitness, Diplomat arény. Január bez zápasov. Cez jarné prázdniny plánujeme herné sústredenie 3-4 dni. 
 
 
september-november 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

 

mladší žiaci

 

mladší žiaci

16:15   2011 a ml.   2011 a ml.  
           

17:15

mladší žiaci

roč.2009/10

st. žiaci

roč.2009/10
 

st. žiaci

 

18:30

 

roč.2007/08

 

roč.2007/08

 

18:45 st. žiaci      

 

 

zima 2016, jar 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00 roč.2007
telocvičňa
roč.2008
telocvičňa
roč.2007
telocvičňa
roč.2008
telocvičňa
 

16:00

roč.2007
telocvičňa

2010 a ml.
telocvičňa

roč.2007
telocvičňa
 

2010 a ml.
telocvičňa

roč.2006+
roč.2005
umelá tráva

17:00       roč.2007
telocvičňa
 

17:15

st. žiaci+

roč.2004

umelá tráva

roč.2006
umelá tráva
 

ml.žiaci
04/05

umelá tráva

roč.2004

umelá tráva

st. žiaci

umelá tráva

18:30    

st. žiaci

umelá tráva

 

 

18:45 roč.2006+
roč.2005
umelá tráva
     

 

 

V sobotu od 08:00 - 09:30 hod. gymnastika pre žiakov. Podľa programu. Vždy včas oznámime.
 

Starší žiaci - 3 tréningy v týždni. Zápasy a turnaje cez víkendy, alebo aj v týždni. V úvodnej časti tréningov sa zameranie na rozvoj techniky. V hlavnej časti  na herný tréning.

Ml.žiaci - 3 tréningy v týždni. Zápasy a turnaje cez víkendy, alebo aj v týždni. V úvodnej časti tréningov sa zameranie na rozvoj techniky. V hlavnej časti  na herný tréning.

Roč. 2006 - 3 tréningy v týždni+zápasy a turnaje cez víkend, alebo aj v týždni. 

Roč. 2007- 3 tréningy + zvýšený počet zápasov (turnajov). V pondelok a v stredu tréningy v dvoch časoch. Rozdelenie detí tak, ako minulý rok. 

Roč. 2008 - 2 tréningy v týždni. Obidva tréningy sú o 15:00 hod. . Ak by čas nevyhovoval, je možné sa po dohode s trénermi zúčastňovať tréningov v pondelok a v stredu o 16:00 hod. , ale len vtedy, ak sa naozaj inak nedá.

Roč. 2010 a ml.- 2 tréningy v týždni. Zápas, alebo turnaj len výnimočne pre deti 2009.

zima 2017, jar 2018
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00 roč.2007/08
telocvičňa
roč.2009/10
telocvičňa
roč.2007/08
telocvičňa
roč.2009/10
telocvičňa
 

16:00

ml.žiaci
2005/06

telocvičňa

2011 a ml.
telocvičňa

ml.žiaci
2005/06

telocvičňa

2011 a ml.
telocvičňa

ml.žiaci
2005/06

umelá tráva

17:00       roč.2007/08
telocvičňa
 

17:30

st. žiaci

umelá tráva


 

st. žiaci

umelá tr.

 

st. žiaci

umelá tráva

18:30    

 

 

 

18:45        

 

 

Roč. 2009/10 -  Obidva tréningy sú o 15:00 hod. . Ak by skorý čas nevyhovoval, je možné sa po dohode s trénermi zúčastňovať tréningov v pondelok a v stredu o 16:00 hod. , ale len vtedy, ak sa naozaj inak nedá.
Roč.2007/08 - Taktiež v prípade, že skorý čas 15:00 v pondelok a stredu nevyhovuje je možné chodiť na tréningy o 16:00 hod.  po dohode s trénermi.