INFORMÁCIE OHĽADOM REGISTRÁCIE KLUBU A REGISTRÁCIE DETÍ.

  • Dňa 10.07. 2016 bola Futbalová škola RH-Moravany nad Váhom prijatá za člena SFZ. 
  • Niekoľko dní predtým SFZ prijal OŠK Moravany nad Váhom do 3. žiackej ligy. 

Možnosti ako sa zapojiť do tejto súťaže sú takéto:

  • Momentálne prebieha registrácia klubového manažéra (FŠRH). Po získaní konta bude prebiehať registrácia detí do FŠRH a následne do OŠK Moravany nad Váhom nasledovne a samozrejme všetko len so súhlasom rodičov detí:
  1. Kategória detí bez registrácie. 

(Miklovič D., Ondris F., Piešťanský, Osvald, Minárik Dominik, Uhrín, Tomaga A., Šimurda, Hanková, Ali Hassam, Bakita, Ištok, Kardoš, Masaryk, Noskovič, Schmitt, Švorc, Gorek, Ročiak). K registrácii týchto detí do FŠRH je potrebné: vytvoriť fotku dieťaťa a spolu s rodným číslom dieťaťa a emailom rodiča poslať na roberthanko@centrum.sk. Ďalšie prihlásenie do systému prebehne elektronicky. Jedná sa o prestup do FŠRH. Následne sa vykoná prestup s obmedzením (hosťovanie) do OŠK. 

Poplatky: Registrácia hráča 5 € hradí FŠRH.

                 Registračný preukaz 5 € hradí rodič. Preukaz sa stáva majetkom dieťaťa počas celej kariéry.

                 Členský príspevok 3 € za žiaka za rok. Hradí FŠRH

                 Členský príspevok 2 € za klub za mesiac. Hradí FŠRH

 -----------------------------------------------------------------------------------------

         2. Kategória detí už s registráciou v inom klube. 

(Valko, Pavlovič J. a M., Barančík, Jendrušák, Krajčo, Taraba, Tomaga M., Hlinka, Martišovič, Paulech, Vesperín, Závodský, Klein, Fano, Táborský).

Tu sú dve možnosti:

- Priamy prestup do OŠK. OŠK uhradí poplatok a cez internet sa prestup zrealizuje.

- Prestup s obmedzením (hosťovanie) do OŠK po súhlase materského klubu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Registrácia

 
Po siedmich rokoch sa futbalová škola stala členom SFZ. Z dôvodu početnej kategórie starších a mladších žiakov sme sa rozhodli prihlásiť prostredníctvom OŠK Moravany nad Váhom do súťaží poriadaných SFZ. Pre informáciu vedieme zoznam detí, ktorých sa týka registrácia. Bez registrácie nemôže dieťa nastúpiť do zápasu. Registráciu je potrebné vybaviť čonajskôr. V prípade otázok kontaktujte trénera na 0915978248. 
 
Hlavným cielom prihlásenia do súťaže je počas voľných víkendov deti spojiť a pôsobiť našou školou, našimi prístupmi a v spolupráci s rodičmi tak zvýšiť počet tréningových jednotiek o spomínané zápasy. Naďalej sa deti budú konfrontovať s mužstvami z ÚTM. Na princípe osobného rastu dieťaťa sa nič nemení. Práve naopak. Naďalej považujeme žiacky vek za obdobie silného učenia a upevňovania nielen futbalových zručností, ale aj návykov. 
 
Sme veľmi šťastní, že sa nám darí toutou cestou zvyšovať celkovú úroveň detí. Sú to malé nenápadné kroky často veľmi nepopulárne, lebo nevidíme výsledok v hre (skóre). Dnes sme však veľmi pyšní na naše individuality a tiež na celkovo vysoko kultúrny prejav detí, rodičov, trénerov FŠRH. Chceme naďalej raziť túto cestu a počas súťažných zápasov byť vzorom zvyšovania kvality a sebavedomia detí a taktiež hry fair play.  
Meno  Materský klub Hosťovanie poznámka
Bakita FŠRH OŠK Moravany  
Fano Sokolovce OŠK Moravany  
Hanková FŠRH OŠK Moravany  
Ištok FŠRH OŠK Moravany  
Martišovič Kočovce FC 1959 OŠK Moravany  
Miklovič FŠRH OŠK Moravany  
Ondris FŠRH OŠK Moravany  
Petráš FŠRH OŠK Moravany  
Schmitt FŠRH OŠK Moravany  
Valík TJ Očkov OŠK Moravany  
Vesperín FK Bradlan Brezová pod Bradlom OŠK Moravany  
Závodský Kočovce FC 1959 OŠK Moravany  
Piešťanský FŠRH OŠK Moravany  
Barančík Pobedím OŠK Moravany  
Jendrušák      
Krajčo H.Streda OŠK Moravany  
Minárik FŠRH   odsúhlasiť rodičom a materským klubom
Osvald FŠRH OŠK Moravany  
Taraba PFK OŠK Moravany  
Šimurda PFK OŠK Moravany  
Tomaga M PFK OŠK Moravany  
Tomaga A PFK OŠK Moravany  
Hlinka H.Streda OŠK Moravany  
Kardoš PFK OŠK Moravany  
Masaryk FŠRH OŠK Moravany  
Noskovič FŠRH OŠK Moravany  
Paulech     odsúhlasiť rodičom a materským klubom
Pavlovič H.Streda OŠK Moravany  
Gorek FŠRH OŠK Moravany  
Klein Kočovce OŠK Moravany  
Táborský Sokolovce OŠK Moravany  
Valko OŠK Moravany OŠK Moravany