Dôležité pre deti a rodičov

 
Z dôvodu už veľkého počtu detí vo FŠRH je takmer nereálne, aby sme zrealizovali spoločné stretnutie s rodičmi za účasti všetkých. Posun informácií zo strany trénerov FŠRH hlavne k rodičom budeme realizovať v tejto časti našej webovej stránky. Tí, čo robia futbal s úmyslom progresívneho rastu detí, čítajte ešte pozornejšie a môžete kedykoľvek reagovať na 0915978248, alebo v tomto jesenom rozvrhu tréningov rodičia z kategórie 2001/02/03/04 v pondelok od 17:20-17:30 priamo medzi tréningami ml. a st. žiakov.
 
1. Hlavne pre kategóriu žiakov. S ohľadom na vek detí je dôležité, aby sme deti naučili komunikovať s trénermi v prípade akejkoľvek  absencie na aktivitách FŠRH. Každú neúčasť je potrebné trénerovi ohlásiť telefonicky. Dieťa musí cítiť zodpovednosť voči kolektívu, trénerovi a sebe. Veľmi dôležité! Nepodceňovať. Po odchode do iného ambiciózneho prostredia zameraného už na kolektívny výkon, bude pre trénerov táto požiadavka samozrejmosťou. Po prechode do spomínaného prostredia už tento návyk dieťa musí mať. Získať ho už môže byť neskoro. V takom prípade môže celé niekoľkoročné úsilie stroskotať na jednom detaile. 
 
2. Pre všetky ročníky. FŠRH zatiaľ nerieši futbalovú registráciu detí v zmysle fungovania v nejakej súťaži. Preto akceptujeme účasť našich deti v prípade nášho voľna v kluboch, kde sú zaregistrované. Ak však rodič a dieťa budú nadraďovať vedľajšie futbalové aktivity nad naše, nemôžeme uvedenú skutočnosť akceptovať. Pripavujeme sa na každú spoločnú aktivitu. Dlhodobé spoločné pôsobenie výkonostne vystrelilo niektoré naše deti do vysokých výkonnostných úrovní. Tešme sa z rozvoja našich detí. Ak sa nechceme uspokojiť s tým, že dieťa prevyšuje deti na úrovni oblastných súťaží, je potrebné nemiešať dve rozdielne pôsobenia a zotrvať v tendenciách myslenia FŠRH, respektíve tam, kde prebieha cieľavedomý výchovno - vzdelávací proces. V prípade voľna futbalovej školy to berieme ako dobre vyplnený čas futbalom. V prípade, že rodič a dieťa by chceli prestúpiť z FŠRH do klubu a hrať súťaž, veľmi radi pomôžeme a poradíme. Veď tým najdôležitejším cieľom FŠRH je, aby sme dieťa rozvinuli v maximálnej možnej miere, aby sme boli vždy nápomocní  a po odchode od nás malo dieťa adekvátne pokračovanie a uplatnenie napríklad aj v útvaroch talentovanej mládeže. 
 
3.
 
4...