Nábor do kategórii prípraviek

    Od 12. 10 - 16.10. sa na ihriskách v Moravanoch nad Váhom koná nábor detí vo veku prípraviek. Svoje dieťa môžete zaradiť do tréningového procesu podľa veku (6-10 rokov) bez ohľadu na jeho aktuálnu športovú úroveň.

Výber do kategórií žiakov

    Taktiež prebieha výber detí do žiackych kategórii. Je možné zaradenie detí do našich žiackych kategórii na základe pozorovania počas niekoľkých tréningov. 

Kritéria pre zaradenie do  tréningového procesu v kategórii žiakov:

1. Vek 11-14 rokov

2. Talent už rozvinutý na požadovanej úrovni

 

Rozvrh pre všetky kategórie

čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00 roč.2007/08        

16:00

st. žiaci

13-14 rokov

st. žiaci

13-14 rokov

ml.žiaci

11-12 rokov

 

st. žiaci

13-14 rokov

st. žiaci

13-14 rokov

17:30

ml.žiaci

11-12 rokov

roč.2007/08

roč.2009/10

roč.2007/08

roč.2009/10
18:30   roč.2006/5   roč.2006/5

ml.žiaci

11-12 rokov

18:45 roč.2006/5