V tabuľke uvádzame zoznam detí a zaplatené členské poplatky. Tieto finančné prostriedky sú použité na realizáciu tréningového procesu a na zabezpečenie základného  materiálneho vybavenia. Pre efektívne a transparentné riadenie vzťahov s externými zúčastnenými stranami ponúkame prehľad o pohybe finančných prostriedkov získaných z poukázaných 2% z daní, sponzorstva, darov atď. .prehľad tu.

Úhrada členského v sezóne 2017/18

Bankové spojenie IBAN: SK9409000000000286645727

Starší + ml.žiaci .....30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2006 ..............25 €  + nájomné 5 €
Roč. 2007/08 .........25 €  + nájomné 5 €
Roč. 2009 a ml. .....20 €  + nájomné 5 € 
 

Súrodenci 40 eur za mesiac.

Prosíme o dodržanie termínu hlavne z dôvodu včasnej úhrady za nájomné.  

Aktualizácia: Prebieha priebežne v týždenných intervaloch.

"Z" - Zaplatené

"N" - Nezaplatené

NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ 12.06. 2018

 

    Sezóna 2017/18  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
3. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
4. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
6. Božik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Brežný Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
8. Bubeník T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
9. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Buška Z Z Z Z              
11. Cabaud C. Z Z Z Z Z Z Z        
12. Čavojský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
14. Domin Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
15. Domin Tim. -- Z Z Z Z Z Z Z      
16. Drahovský Z Z Z Z Z Z Z        
17. Fabianovci -- -- -- -- -- -- -- -- Z    
18. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19. Filus Z Z -- -- -- -- -- -- Z Z  
20. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
21. Giacko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
22. Gono A. -- -- -- -- Z Z Z Z      
23. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
25. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
26. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
27. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
28. Hlinka A. Z Z -- -- -- -- Z Z Z -- --
29. Hlavena -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
30. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z      
  Chmelinová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
31. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jankových -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
33. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
34. Jendrušák Z Z Z Z              
35. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
36. Kantek -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z  
37. Kapusňák -- -- -- -- Z Z Z Z Z    
38. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Kňažíkovci -- -- -- -- -- Z Z Z Z -- --
39. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
40. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z        
41. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
42. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Lukáč L. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
43. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z   Z  
44. Majko Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
45. Makovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
46. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
47. Masarik A. Z Z Z Z -- -- -- -- -- --  
48. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
49. Matejkovci -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
50. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
51. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z      
52. Minárik D. Z Z Z Z              
53. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
54. Moravčík M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
55. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z      
  Novák M. Z -- -- -- -- -- -- -- -- --  
  Nikodem M.S Z Z Z -- -- -- -- Z -- --  
56. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z        
57. Oravec Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
58. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
59. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
60. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
61. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Paulech K. Z -- -- Z -- -- -- -- -- --  
  Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z -- -- -- --  
62. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
63. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
64. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
65. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
66. Pšenek -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z  
67. Rehorčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
68. Rihayová Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
69. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
70. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
71. Seidl M. -- 30 30 30 30 30 30 30      
72. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
73. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
74. Sokol -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z  
75. Spišáková -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z  
76. StrečanskýA.S  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Suchý M. Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
77. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
78. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Šimurda A. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
79. Široký S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
80. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
81. Šprocha Z Z Z Z Z Z          
82. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z      
83. Taraba J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
84. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
85. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
86. Urban T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Valigura Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
87. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Vaňo -- -- Z -- -- -- -- --      
88. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
89. Vavro Z Z Z Z Z -- -- Z Z Z  
90. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
91. Vozár -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
92. Zachar Filip Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
  Závodský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
93. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
    SEZÓNA 2016/17  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
4. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
6. Bohunický Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
8. Brickman Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Bubeník T. Z Z   -- Z Z Z Z Z Z 25
10. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
11. Buška -- -- Z Z Z Z Z Z      
12. Cabaud C. -- Z -- -- -- -- -- -- Z Z  
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
14. Domin -- -- -- -- -- -- -- Z Z   30
  Drahovský -- -- -- -- -- -- --       Z
15. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z 25 Z Z 30
16. Filus -- Z Z Z Z Z Z Z      
17. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Gago S. Z Z -- Z Z Z -- -- -- -- --
  Galová -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
18. Giacko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
19. Gorek J. Z Z 30 30 30 30 30 Z Z Z 30
20. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z      
21. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
22. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
23. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
24. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
25. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
26. Hrnčár A. Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- --
27. Hrnčiar D. 40 Z Z Z Z Z Z Z Z    
28. Chmelinová -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
29. Chudý D. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
30. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
31 Jurčaga -- Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
33. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z      
34. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
35. Kapusňák P -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z  
36. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
37. Klein A. Z Z 30 30 30 30 30 30 30 30 30
38. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Kopúnová E -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
39. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
40. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
41. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Lukáč L. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
42. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Majko               Z Z    
43. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
45. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25 25
46. Masaryk M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
47. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
48. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
49. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25  
50. Minárik D. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
51. Mitošinka -- -- Z Z Z Z Z        
52. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
53. Moravčík M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
54. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
55. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
57. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
58. Nikodem M.S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
59. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
60. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
61. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
62. Orviská T. Z Z Z Z Z Z Z Z      
63. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
64. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
65. Papánek -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 25
66. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
67. Paulech K. Z Z -- -- Z Z Z        
68. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
69. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
70. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
71. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
72. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
73. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Rajnohová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
74. Rehorčík M. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Rihayová -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z  
76. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
77. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
78. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Simon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Stískal A. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81. Strečanský  -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
82. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
84. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
85. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Široký S. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Švec S. Z Z Z Z              
89. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Táborský A. Z Z Z Z Z Z -- -- --    
  Tamajková -- -- -- Z Z -- -- -- --    
90. Taraba J. 30 30 30 Z Z -- Z Z 25 Z 35
91. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
93. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Tomášiková -- -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
94. Urban T. Z Z Z Z 30 30 30 30 30 30 30
  Valachovič      Z -- -- -- -- -- --    
95. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
96. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z 25 25  
  Vaňo               Z Z    
97. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
98. Vavro Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
99. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
100. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
101. Zachar Filip Z Z Z Z -- -- Z Z Z Z  
102. Závodský  30 30 30 Z Z Z Z Z 25 Z 30
103. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

  SEZÓNA 2015/2016  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
    30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
40€
35€
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
4. Benech T. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
7. Bubeník T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Buška D. -- Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
8. Cabaud C. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
  Crkoň M. Z Z Z Z Z Z Z Z -- -- --
  Čop R. -- -- Z Z Z Z Z Z -- -- --
  Danko Alex Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Fano S. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
11. Forgáč D+D -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z Z
12. Fox Michal Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
13. Gago S.   Z Z Z Z Z Z     Z Z
14. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
16. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
17. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
18. Hank Oskar -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
19. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Herák V. -- -- Z -- -- -- -- -- -- -- --
20. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Holovič O. -- Z Z -- -- -- -- -- -- -- --
21. Hrnčiar D. Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z --
  Charvát M. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
25. Jurík N. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z --
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
  Kaluža N. -- Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
26. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
27. Kardoš O. Z Z Z Z Z 25 25 25 25 25 25+15?
28. Klein A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
  Kostolanský  Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30. Košinár O. -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z 25+10?
31. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Krajčovič A. -- Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
32. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Majko D. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
33. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
34. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
35. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Masaryk M. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z  
37. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
38. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
40. Minárik D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
  Minárik M. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
41. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
42. Moravčík M. Z Z Z Z -- -- -- Z Z Z Z
43. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Neštrák D. Z Z -- -- -- -- -- -- -- --  
45. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
46. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
47. Nikodem M.S Z Z Z Z -- -- -- -- -- Z Z
48. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
49. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Orlovský F. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
51. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   Z
52. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
54. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
55. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10?
57. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Petráš M. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
58. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
59. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
60. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
61. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Salka Matej -- -- -- -- -- -- Z Z Z    
63. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
64. Simon -- -- -- -- -- -- -- Z     Z
65. Sivák F. Z Z -- Z Z 25 25 25 25    
66. Stískal A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
67. Strečanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
68. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
69. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
70. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- Z
71. Šiška F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Šiška M. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
72. Švec S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
73. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Táborský A. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
75. Taraba J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
77. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
78. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
79. Uhrín T. Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z --
80. Valachovič A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
81. Valík J.S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
82. Valko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Vatrt Tomáš -- -- -- -- -- -- -- -- Z   Z
84. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
85. Vavro J. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
86. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z 25    
87. Zachar Filip Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Závodský A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
89. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
  SEZÓNA 2014/2015  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V.+N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
2. Baláž D. Z Z -- -- Z Z Z Z Z Z --
3. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
4. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
5. Benech T. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7. Beneš Teo -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
8. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z -- -- -- --
9. Buška D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Crkoň M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
11. Danko Alex Z Z -- -- -- -- -- Z Z Z Z
12. Danko Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z   Z+10
  Fox Michal -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
  Gono S. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
16. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
17. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
18. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
19. Holovič O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
20. Hrdina D. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
21. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
22. Jendrušák D -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Charvát M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
24. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
25. Ivak Timur -- -- -- -- -- Z Z Z Z -- --
26. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
27. Juriš M. Z Z Z Z -- --  Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
28. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Klein A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
31. Koch Viliam Z Z Z Z -- -- -- Z -- -- --
32. Kostolanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
33. Krajčíkovci Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
34. Krajčo A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
35. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Majko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
37. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
38. Masarik Alex Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
40. Mikloška Š.M. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
41. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
42. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Minárik D. -- -- Z Z Z Z Z Z   Z  
44. Mocsonoky A Z Z Z Z Z Z -- Z Z Z Z
45. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
46. Noskovič M. Z Z Z Z -- -- -- Z -- -- --
47. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
48. Nikodem M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
49. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  Z+10
50. Osvald O. Z Z Z -- Z Z Z Z Z    
51. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
52. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
53. Papšo Š. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
54. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
55. Paulíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
56. Pavlík Lukáš Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
57. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+20
58. Pavlovič N. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
59. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
60. Petráš M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
61. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
62. Piešťanský P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
63. Polák J. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z --
64. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
65. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
66. Sivák F. Z Z Z Z Z Z -- Z Z Z --
67. Stískal A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
68. Strečanský A -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
69. Suchý Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+20
70. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
72. Šiška Krištof Z Z Z Z Z Z Z Z -- -- --
73. Šustek P. -- Z Z Z Z -- Z Z Z   --
74. Švec S. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Taraba J. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
77. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
78. Tomaga M.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
79. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
80. Uhrín T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
81. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
82. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   --
83. Vnuk I. Z Z Z -- Z Z Z -- -- -- --
84. Vozár -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
85. Zachar Filip Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
86. Závodský A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

 

 

"N" - Nezaplatené

"Z" - Zaplatené

                  SEZÓNA 2013/14
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2. Baláž D. Z Z Z -- -- -- Z Z Z Z Z
3. Banas S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
4. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Benech T. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
7. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
8. Buška D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
9. Cíbik J. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Danko Alex -- Z Z -- Z Z -- Z Z Z --
12. Danko Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
13. Dewi Ondieki  -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z --
14. Gono Z Z -- -- -- -- -- -- -- Z Z
15. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
16. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
17. Halás S. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
18. Havrlent M. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19. Hladký D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
20. Hlinka A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
21. Holovič O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
22. Hrdina D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Charvát M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
25. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
26. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
27. Kadlec N. -- -- Z Z Z Z Z Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
28. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Klein A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
31. Krajčík P.a K. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
32. Kren M. -- -- -- -- -- Z -- -- -- -- --
33. Latka T. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
34. Macejka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
35. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Masarik Alex -- -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z
37. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
38. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Miklovič D. Z Z -- Z Z Z Z Z Z Z --
40. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
41. Moravčík Filip -- -- -- -- -- -- -- Z -- -- --
42. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Nikodem M. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
45. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
46. Osvald O.+R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
47. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
49. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
51. Paulíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
52. Pavlík Lukáš Z -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
54. Petráš M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
55. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Piešťanský P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
57. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
58. Richter M. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z --
59. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z -- Z Z --
60. Samko A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
61. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Sivák F. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
63. Stančík S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
64. Stískal A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
65. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
66. Šiška Krištof Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
67. Šimurda A. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
68. Škrabák M. -- Z Z Z Z -- Z -- -- -- --
69. Strečanský A. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z --
70. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
72. Tomaga M. A. -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z
73. Uhrín T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Valo S. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
77. Vnuk I.a A. -- Z Z Z Z Z -- -- Z Z --
78. Závodský A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
79. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
 
 
 

"N" - Nezaplatené

"Z" - Zaplatené

 

 

 
  SEZÓNA 2016/17  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
4. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
6. Bohunický Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
8. Brickman Z Z -- -- -- -- -- -- -- --  
9. Bubeník T. Z Z   -- Z Z Z Z Z Z  
10. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
11. Buška -- -- Z Z Z Z          
12. Cabaud C. -- Z -- -- -- -- -- -- 20    
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
14. Domin -- -- -- -- -- -- -- Z Z    
  Drahovský -- -- -- -- -- -- --       Z
15. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z 25 Z Z 30
16. Filus -- Z Z Z Z Z Z        
17. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Gago S. Z Z -- Z Z Z -- -- -- -- --
  Galová -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
18. Giacko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
19. Gorek J. Z Z 30 30 30 30 30 Z Z Z 30
20. Halanda J. Z Z Z Z Z Z          
21. Halás A. Z Z Z Z Z Z          
22. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
23. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
24. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
25. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
26. Hrnčár A. Z Z Z -- -- -- -- -- --    
27. Hrnčiar D. 40 Z Z Z Z Z Z Z      
28. Chmelinová -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
29. Chudý D. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
30. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
31 Jurčaga -- Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
33. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z      
34. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
35. Kapusňák P -- -- Z Z Z Z Z Z Z    
36. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
37. Klein A. Z Z 30 30 30 30 30 30 30 30 30
38. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Kopúnová E -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
39. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
40. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
41. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Lukáč L. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z  
42. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Majko               Z Z    
43. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
45. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25 25
46. Masaryk M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
47. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
49. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25  
50. Minárik D. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
51. Mitošinka -- -- Z Z Z Z Z        
52. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
53. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
54. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
55. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
57. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
58. Nikodem M.S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
59. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
60. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
61. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
62. Orviská T. Z Z Z Z Z Z Z Z      
63. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
64. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
65. Papánek -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 25
66. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
67. Paulech K. Z Z -- -- Z Z Z        
68. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
69. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
70. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
71. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
72. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
73. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Rajnohová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
74. Rehorčík M. -- -- -- Z Z Z Z Z Z    
75. Rihayová -- -- -- -- -- Z Z Z Z    
76. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
77. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
78. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Simon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Stískal A. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81. Strečanský  -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
82. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
84. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
85. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Široký S. -- Z Z Z Z Z Z Z Z 20  
87. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Švec S. Z Z Z Z              
89. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Táborský A. Z Z Z Z Z Z -- -- --    
  Tamajková -- -- -- Z Z -- -- -- --    
90. Taraba J. 30 30 30 Z Z -- Z Z 25 Z Z
91. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
93. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Tomášiková -- -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
94. Urban T. Z Z Z Z 30 30 30 30 30 30 30
  Valachovič      Z -- -- -- -- -- --    
95. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
96. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z 25 25  
  Vaňo               Z Z    
97. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
98. Vavro Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
99. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
100. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
101. Zachar Filip Z Z Z Z -- -- Z Z Z Z  
102. Závodský  30 30 30 Z Z Z Z Z 25 Z 30
103. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII