V tabuľke uvádzame zoznam detí a zaplatené členské poplatky. Tieto finančné prostriedky sú použité na realizáciu tréningového procesu a na zabezpečenie základného  materiálneho vybavenia. Pre efektívne a transparentné riadenie vzťahov s externými zúčastnenými stranami ponúkame prehľad o pohybe finančných prostriedkov získaných z poukázaných 2% z daní, sponzorstva, darov atď. .prehľad tu.

Úhrada členského v sezóne 2018/19

Bankové spojenie IBAN: SK9409000000000286645727

Starší + ml.žiaci .....30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2006 ..............30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2007/08 .........30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2009 ..............25 €  + nájomné 5 € 
Roč. 2010/11/12 ....20 €  + nájomné 5 € 
Roč. 2013 a ml.(predškoláci) ............0 €  (1 tréning v týždni)
Súrodenci 40 eur za mesiac.
  • V tabuľke uvádzame úhradu mesačného členského v školskom roku 2017/18. Prosíme o kontrolu. Prázdne políčko v dannom mesiaci znamená-neuhradené.

  • Prosíme o dodržanie termínu hlavne z dôvodu včasnej úhrady za nájomné. 

"Z" - Zaplatené

"N" - Nezaplatené

NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ 07.09. 2018

 

  sezóna 2018/19  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z                
2. Bartovic                      
3. Benech Z Z Z                
4. Beneš Teo Z Z Z                
5. Beňo M. Z Z Z Z              
6. Blaško N. -- Z Z                
7. Božik A.                      
8. Brežný Z                    
9. Bubeník T.                      
10. Buška                      
11. Cabaud C.                      
12. Čavojský Z                    
13. Danko M. Z Z Z                
14. Domin M. Z Z Z                
15. Domin Tim. Z                    
16. Drahovský Z                    
17. Debnár P. -- Z Z                
18. Fabianovci Z Z Z                
19. Fano S. Z Z Z                
20. Filus Z                    
21. Folajtarová Z                    
22. Forgáč D+D Z Z                  
23. Galo L. 25 25 25                
24. Giacko D. -- Z                  
25. Gono A.                      
26. Gorek J. Z Z Z Z Z Z          
27. Halás A.                      
28. Hank Oskar Z Z                  
29. AL Hassam Z Z Z Z Z Z          
30. Halanda Z Z                  
31. Havrlent M. Z Z                  
32. Hlinka A. Z Z                  
33. Hlavena Z Z                  
34. Hrnčiar D. Z Z                  
35. Jankových Z Z                  
36. Jelenek M. Z Z Z Z              
37. Jurga T. Z Z Z Z              
38. Jurík N. Z                    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
39. Kantek Z Z Z Z              
40. Kňažíkovci Z Z                  
41. Koch V. R.                      
42. Košinár O. Z Z                  
43. Koška -- -- --                
44. Kováčik M. Z Z                  
45. Kovalčík M+L Z Z                  
46. Krajčo A.A Z Z Z                
47. Králik T. Z Z                  
48. Kupec M. Z Z                  
49. Lednická P. -- Z Z                
50. Majerský J. Z Z                  
51. Majko Z Z Z                
52. Makovič D. Z                    
53. Martišovič Z Z Z Z              
54. Masarik A.                      
55. Masaryk E. Z Z Z                
56. Matejkovci Z Z                  
57. Melicher M. Z Z                  
58. Mikloška Š.M. Z Z                  
59. Miklovič A.   Z                  
60. Mocsonoky  Z Z Z                
61. Moravčík M Z Z Z Z              
62. Mykultsia Z Z                  
63. Noskovič M. Z Z                  
64. Nikodem M.S Z                    
65. Ondris Z Z                  
66. Ondrišík                      
67. Oravec Z Z Z                
68. Orlovský F.                      
69. Páleník D. Z Z Z                
70. Papšo Š. Z Z                  
71. Peťovský M Z Z Z Z Z            
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
72. Petráš O. Z Z Z Z              
73. Piešťanský                      
74. Polák J. Z Z                  
75. Pšenek Z Z                  
76. Pupík T. -- Z Z                
77. Rihayová Z Z                  
78. Ročiak R. Z Z Z Z Z            
79. Salka Matej Z Z                  
80. Seidl M.                      
81. Schmitt L. Z Z Z Z              
82. Sivák F. -- Z                  
83. Sokol                      
84. Spišáková Z                    
85. StrečanskýA.S  -- Z                  
86. Svitana J.M. Z Z                  
87. Široký S. Z Z                  
88. Šiška F.M Z Z Z                
89. Šugra T. Z Z                  
90. Tarana M. Z Z Z                
91. Tomaga A.D Z Z                  
92. Toman A. -- Z Z                
93. Toth J. Z Z Z                
94. Urban T. Z Z Z                
95. Valko Z Z                  
96. Vatrt T. Z Z                  
97. Vavro Z Z                  
98. Vozár Z Z                  
99. Zachar Filip Z Z Z                
100. Zuzic  M. Z Z Z                
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

 

    Sezóna 2017/18  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
3. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
4. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Božik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Brežný Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
8. Bubeník T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
9. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Buška Z Z Z Z Z Z         --
11. Cabaud C. Z Z Z Z Z Z Z       --
12. Čavojský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
14. Domin Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Domin Tim. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
16. Drahovský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
17. Fabianovci -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
18. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19. Filus Z Z -- -- -- -- -- -- Z Z Z
20. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
21. Giacko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
22. Gono A. -- -- -- -- Z Z Z Z     --
23. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
25. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
26. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
27. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
28. Hlinka A. Z Z -- -- -- -- Z Z Z Z Z
29. Hlavena -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   --
  Chmelinová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
31. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jankových -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
33. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
34. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
35. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
36. Kantek -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
37. Kapusňák -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z --
38. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
39. Kňažíkovci -- -- -- -- -- Z Z Z Z -- --
40. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
41. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
42. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Lukáč L. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
44. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
45. Majko Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
46. Makovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
47. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Masarik A. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
49. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Matejkovci -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
51. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
52. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Minárik D. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
54. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
55. Moravčík M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Novák M. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  Nikodem M.S Z Z Z -- -- -- -- Z -- -- --
  Ondrišík -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
57. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
58. Oravec Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
59. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
60. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
61. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Paulech K. Z -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
  Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
63. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
64. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
65. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
66. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
67. Pšenek -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
68. Rehorčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
69. Rihayová Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
70. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
72. Seidl M. -- 30 30 30 30 30 30 30 30 Z Z
73. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Sokol -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
76. Spišáková -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z --
77. StrečanskýA.S  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
  Suchý M. Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
78. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
79. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
80. Šimurda A. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
81. Široký S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
82. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
83. Šprocha Z Z Z Z Z Z         --
84. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
85. Taraba J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Urban T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
89. Valigura Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
90.. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
  Vaňo -- -- Z -- -- -- -- -- -- -- --
91. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Vavro Z Z Z Z Z -- -- Z Z Z --
93. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
94. Vozár -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
95. Zachar Filip Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
96. Závodský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
97. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII


    SEZÓNA 2016/17  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
4. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
6. Bohunický Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
8. Brickman Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Bubeník T. Z Z   -- Z Z Z Z Z Z 25
10. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
11. Buška -- -- Z Z Z Z Z Z      
12. Cabaud C. -- Z -- -- -- -- -- -- Z Z  
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
14. Domin -- -- -- -- -- -- -- Z Z   30
  Drahovský -- -- -- -- -- -- --       Z
15. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z 25 Z Z 30
16. Filus -- Z Z Z Z Z Z Z      
17. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Gago S. Z Z -- Z Z Z -- -- -- -- --
  Galová -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
18. Giacko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
19. Gorek J. Z Z 30 30 30 30 30 Z Z Z 30
20. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z      
21. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
22. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
23. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
24. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
25. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
26. Hrnčár A. Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- --
27. Hrnčiar D. 40 Z Z Z Z Z Z Z Z    
28. Chmelinová -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
29. Chudý D. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
30. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
31 Jurčaga -- Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
33. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z      
34. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
35. Kapusňák P -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z  
36. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
37. Klein A. Z Z 30 30 30 30 30 30 30 30 30
38. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Kopúnová E -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
39. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
40. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
41. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Lukáč L. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
42. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Majko               Z Z    
43. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
45. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25 25
46. Masaryk M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
47. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
48. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
49. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25  
50. Minárik D. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
51. Mitošinka -- -- Z Z Z Z Z        
52. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
53. Moravčík M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
54. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
55. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
57. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
58. Nikodem M.S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
59. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
60. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
61. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
62. Orviská T. Z Z Z Z Z Z Z Z      
63. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
64. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
65. Papánek -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 25
66. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
67. Paulech K. Z Z -- -- Z Z Z        
68. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
69. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
70. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
71. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
72. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
73. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Rajnohová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
74. Rehorčík M. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Rihayová -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z  
76. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
77. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
78. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Simon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Stískal A. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81. Strečanský  -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
82. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
84. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
85. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Široký S. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Švec S. Z Z Z Z              
89. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Táborský A. Z Z Z Z Z Z -- -- --    
  Tamajková -- -- -- Z Z -- -- -- --    
90. Taraba J. 30 30 30 Z Z -- Z Z 25 Z 35
91. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
93. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Tomášiková -- -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
94. Urban T. Z Z Z Z 30 30 30 30 30 30 30
  Valachovič      Z -- -- -- -- -- --    
95. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
96. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z 25 25  
  Vaňo               Z Z    
97. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
98. Vavro Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
99. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
100. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
101. Zachar Filip Z Z Z Z -- -- Z Z Z Z  
102. Závodský  30 30 30 Z Z Z Z Z 25 Z 30
103. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

  SEZÓNA 2015/2016  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
    30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
40€
35€
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
4. Benech T. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
7. Bubeník T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Buška D. -- Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
8. Cabaud C. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
  Crkoň M. Z Z Z Z Z Z Z Z -- -- --
  Čop R. -- -- Z Z Z Z Z Z -- -- --
  Danko Alex Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Fano S. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
11. Forgáč D+D -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z Z
12. Fox Michal Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
13. Gago S.   Z Z Z Z Z Z     Z Z
14. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
16. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
17. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
18. Hank Oskar -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
19. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Herák V. -- -- Z -- -- -- -- -- -- -- --
20. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Holovič O. -- Z Z -- -- -- -- -- -- -- --
21. Hrnčiar D. Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z --
  Charvát M. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
25. Jurík N. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z --
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
  Kaluža N. -- Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
26. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
27. Kardoš O. Z Z Z Z Z 25 25 25 25 25 25+15?
28. Klein A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
  Kostolanský  Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30. Košinár O. -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z 25+10?
31. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Krajčovič A. -- Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
32. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Majko D. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
33. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
34. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
35. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Masaryk M. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z  
37. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
38. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
40. Minárik D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
  Minárik M. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
41. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
42. Moravčík M. Z Z Z Z -- -- -- Z Z Z Z
43. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Neštrák D. Z Z -- -- -- -- -- -- -- --  
45. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
46. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
47. Nikodem M.S Z Z Z Z -- -- -- -- -- Z Z
48. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
49. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Orlovský F. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
51. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   Z
52. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
54. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
55. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10?
57. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Petráš M. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
58. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
59. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
60. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
61. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Salka Matej -- -- -- -- -- -- Z Z Z    
63. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
64. Simon -- -- -- -- -- -- -- Z     Z
65. Sivák F. Z Z -- Z Z 25 25 25 25    
66. Stískal A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
67. Strečanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
68. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
69. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
70. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- Z
71. Šiška F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Šiška M. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
72. Švec S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
73. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Táborský A. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
75. Taraba J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
77. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
78. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
79. Uhrín T. Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z --
80. Valachovič A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
81. Valík J.S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
82. Valko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Vatrt Tomáš -- -- -- -- -- -- -- -- Z   Z
84. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
85. Vavro J. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
86. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z 25    
87. Zachar Filip Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Závodský A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
89. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
  SEZÓNA 2014/2015  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V.+N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
2. Baláž D. Z Z -- -- Z Z Z Z Z Z --
3. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
4. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
5. Benech T. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7. Beneš Teo -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
8. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z -- -- -- --
9. Buška D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Crkoň M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
11. Danko Alex Z Z -- -- -- -- -- Z Z Z Z
12. Danko Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z   Z+10
  Fox Michal -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
  Gono S. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
16. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
17. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
18. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
19. Holovič O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
20. Hrdina D. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
21. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
22. Jendrušák D -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Charvát M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
24. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
25. Ivak Timur -- -- -- -- -- Z Z Z Z -- --
26. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
27. Juriš M. Z Z Z Z -- --  Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
28. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Klein A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
31. Koch Viliam Z Z Z Z -- -- -- Z -- -- --
32. Kostolanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
33. Krajčíkovci Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
34. Krajčo A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
35. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Majko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
37. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
38. Masarik Alex Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
40. Mikloška Š.M. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
41. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
42. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Minárik D. -- -- Z Z Z Z Z Z   Z  
44. Mocsonoky A Z Z Z Z Z Z -- Z Z Z Z
45. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
46. Noskovič M. Z Z Z Z -- -- -- Z -- -- --
47. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
48. Nikodem M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
49. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  Z+10
50. Osvald O. Z Z Z -- Z Z Z Z Z    
51. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
52. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
53. Papšo Š. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
54. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
55. Paulíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
56. Pavlík Lukáš Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
57. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+20
58. Pavlovič N. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
59. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
60. Petráš M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
61. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
62. Piešťanský P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
63. Polák J. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z --
64. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
65. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
66. Sivák F. Z Z Z Z Z Z -- Z Z Z --
67. Stískal A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
68. Strečanský A -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
69. Suchý Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+20
70. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
72. Šiška Krištof Z Z Z Z Z Z Z Z -- -- --
73. Šustek P. -- Z Z Z Z -- Z Z Z   --
74. Švec S. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Taraba J. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
77. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
78. Tomaga M.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
79. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
80. Uhrín T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
81. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
82. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   --
83. Vnuk I. Z Z Z -- Z Z Z -- -- -- --
84. Vozár -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
85. Zachar Filip Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
86. Závodský A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

 

 

"N" - Nezaplatené

"Z" - Zaplatené

                  SEZÓNA 2013/14
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2. Baláž D. Z Z Z -- -- -- Z Z Z Z Z
3. Banas S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
4. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Benech T. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
7. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
8. Buška D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
9. Cíbik J. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Danko Alex -- Z Z -- Z Z -- Z Z Z --
12. Danko Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
13. Dewi Ondieki  -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z --
14. Gono Z Z -- -- -- -- -- -- -- Z Z
15. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
16. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
17. Halás S. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
18. Havrlent M. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19. Hladký D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
20. Hlinka A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
21. Holovič O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
22. Hrdina D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Charvát M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
25. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
26. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
27. Kadlec N. -- -- Z Z Z Z Z Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
28. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Klein A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
31. Krajčík P.a K. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
32. Kren M. -- -- -- -- -- Z -- -- -- -- --
33. Latka T. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
34. Macejka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
35. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Masarik Alex -- -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z
37. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
38. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Miklovič D. Z Z -- Z Z Z Z Z Z Z --
40. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
41. Moravčík Filip -- -- -- -- -- -- -- Z -- -- --
42. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Nikodem M. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
45. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
46. Osvald O.+R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
47. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
49. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
51. Paulíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
52. Pavlík Lukáš Z -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
54. Petráš M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
55. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Piešťanský P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
57. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
58. Richter M. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z --
59. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z -- Z Z --
60. Samko A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
61. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Sivák F. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
63. Stančík S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
64. Stískal A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
65. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
66. Šiška Krištof Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
67. Šimurda A. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
68. Škrabák M. -- Z Z Z Z -- Z -- -- -- --
69. Strečanský A. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z --
70. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
72. Tomaga M. A. -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z
73. Uhrín T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Valo S. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
77. Vnuk I.a A. -- Z Z Z Z Z -- -- Z Z --
78. Závodský A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
79. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
 
 
 

"N" - Nezaplatené

"Z" - Zaplatené

 

 

 
  SEZÓNA 2016/17  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
4. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
6. Bohunický Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
8. Brickman Z Z -- -- -- -- -- -- -- --  
9. Bubeník T. Z Z   -- Z Z Z Z Z Z  
10. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
11. Buška -- -- Z Z Z Z          
12. Cabaud C. -- Z -- -- -- -- -- -- 20    
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
14. Domin -- -- -- -- -- -- -- Z Z    
  Drahovský -- -- -- -- -- -- --       Z
15. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z 25 Z Z 30
16. Filus -- Z Z Z Z Z Z        
17. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Gago S. Z Z -- Z Z Z -- -- -- -- --
  Galová -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
18. Giacko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
19. Gorek J. Z Z 30 30 30 30 30 Z Z Z 30
20. Halanda J. Z Z Z Z Z Z          
21. Halás A. Z Z Z Z Z Z          
22. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
23. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
24. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
25. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
26. Hrnčár A. Z Z Z -- -- -- -- -- --    
27. Hrnčiar D. 40 Z Z Z Z Z Z Z      
28. Chmelinová -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
29. Chudý D. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
30. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
31 Jurčaga -- Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
33. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z      
34. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
35. Kapusňák P -- -- Z Z Z Z Z Z Z    
36. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
37. Klein A. Z Z 30 30 30 30 30 30 30 30 30
38. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Kopúnová E -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
39. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
40. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
41. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Lukáč L. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z  
42. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Majko               Z Z    
43. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
45. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25 25
46. Masaryk M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
47. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
49. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25  
50. Minárik D. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
51. Mitošinka -- -- Z Z Z Z Z        
52. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
53. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
54. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
55. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
57. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
58. Nikodem M.S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
59. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
60. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
61. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
62. Orviská T. Z Z Z Z Z Z Z Z      
63. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
64. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
65. Papánek -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 25
66. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
67. Paulech K. Z Z -- -- Z Z Z        
68. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
69. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
70. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
71. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
72. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
73. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Rajnohová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
74. Rehorčík M. -- -- -- Z Z Z Z Z Z    
75. Rihayová -- -- -- -- -- Z Z Z Z    
76. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
77. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
78. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Simon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Stískal A. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81. Strečanský  -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
82. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
84. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
85. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Široký S. -- Z Z Z Z Z Z Z Z 20  
87. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Švec S. Z Z Z Z              
89. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Táborský A. Z Z Z Z Z Z -- -- --    
  Tamajková -- -- -- Z Z -- -- -- --    
90. Taraba J. 30 30 30 Z Z -- Z Z 25 Z Z
91. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
93. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Tomášiková -- -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
94. Urban T. Z Z Z Z 30 30 30 30 30 30 30
  Valachovič      Z -- -- -- -- -- --    
95. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
96. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z 25 25  
  Vaňo               Z Z    
97. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
98. Vavro Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
99. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
100. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
101. Zachar Filip Z Z Z Z -- -- Z Z Z Z  
102. Závodský  30 30 30 Z Z Z Z Z 25 Z 30
103. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII