V tabuľke uvádzame zoznam detí a zaplatené členské poplatky. Tieto finančné prostriedky sú použité na realizáciu tréningového procesu a na zabezpečenie základného  materiálneho vybavenia. Pre efektívne a transparentné riadenie vzťahov s externými zúčastnenými stranami ponúkame prehľad o pohybe finančných prostriedkov získaných z poukázaných 2% z daní, sponzorstva, darov atď. .prehľad tu.

Úhrada členského v sezóne 2018/19

Bankové spojenie IBAN: SK9409000000000286645727

Starší + ml.žiaci .....30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2006 ..............30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2007/08 .........30 €  + nájomné 0 €
Roč. 2009 ..............25 €  + nájomné 5 € 
Roč. 2010/11/12 ....20 €  + nájomné 5 € 
Roč. 2013 a ml.(predškoláci) ............0 €  (1 tréning v týždni)
Súrodenci 40 eur za mesiac.
  • V tabuľke uvádzame úhradu mesačného členského v školskom roku 2017/18. Prosíme o kontrolu. Prázdne políčko v dannom mesiaci znamená-neuhradené.

  • Prosíme o dodržanie termínu hlavne z dôvodu včasnej úhrady za nájomné. 

"Z" - Zaplatené

"N" - Nezaplatené

NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ 07.09. 2018

 

    Sezóna 2017/18  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
3. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
4. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Božik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Brežný Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
8. Bubeník T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
9. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Buška Z Z Z Z Z Z         --
11. Cabaud C. Z Z Z Z Z Z Z       --
12. Čavojský Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
14. Domin Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Domin Tim. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
16. Drahovský Z Z Z Z Z Z Z Z     --
17. Fabianovci -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
18. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19. Filus Z Z -- -- -- -- -- -- Z Z Z
20. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
21. Giacko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
22. Gono A. -- -- -- -- Z Z Z Z     --
23. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
25. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
26. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
27. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
28. Hlinka A. Z Z -- -- -- -- Z Z Z Z Z
29. Hlavena -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   --
  Chmelinová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
31. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jankových -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
33. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
34. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
35. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
36. Kantek -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
37. Kapusňák -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z --
38. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
39. Kňažíkovci -- -- -- -- -- Z Z Z Z -- --
40. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
41. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
42. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Lukáč L. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
44. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z   Z  
45. Majko Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
46. Makovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
47. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Masarik A. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
49. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Matejkovci -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
51. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
52. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Minárik D. Z Z Z Z Z           --
54. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
55. Moravčík M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Novák M. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  Nikodem M.S Z Z Z -- -- -- -- Z -- --  
  Ondrišík                     Z
57. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
58. Oravec Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
59. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
60. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
61. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Paulech K. Z -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
  Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
63. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
64. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
65. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
66. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
67. Pšenek -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
68. Rehorčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
69. Rihayová Z Z Z Z Z Z Z Z Z   --
70. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
72. Seidl M. -- 30 30 30 30 30 30 30 30 Z Z
73. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Sokol -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
76. Spišáková -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z --
77. StrečanskýA.S  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
  Suchý M. Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
78. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
79. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
80. Šimurda A. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
81. Široký S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
82. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
83. Šprocha Z Z Z Z Z Z         --
84. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z     --
85. Taraba J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Urban T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
89. Valigura Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
90.. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
  Vaňo -- -- Z -- -- -- -- -- -- -- --
91. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Vavro Z Z Z Z Z -- -- Z Z Z --
93. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
94. Vozár -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
95. Zachar Filip Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
96. Závodský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
97. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII


    sezóna 2018/19  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V.                      
2. Bartovic                      
3. Benech Z                    
4. Beneš Teo Z Z Z                
5. Beňo M. Z Z                  
6. Božik A.                      
7. Brežný                      
8. Bubeník T.                      
9. Buška                      
10. Cabaud C.                      
11. Čavojský                      
12. Danko M. Z                    
13. Domin Z                    
14. Domin Tim.                      
15. Drahovský                      
16. Fabianovci Z                    
17. Fano S. Z                    
18. Filus                      
19. Forgáč D+D                      
20. Giacko D.                      
21. Gono A.                      
22. Gorek J. Z Z Z Z Z Z          
23. Halás A.                      
24. Hank Oskar                      
25. AL Hassam Z Z Z Z              
26. Halanda                      
27. Havrlent M.                      
28. Hlinka A.                      
29. Hlavena                      
30. Hrnčiar D.                      
31. Ištok A.                      
32. Jankových                      
33. Jelenek M.                      
34. Jurík N.                      
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
35. Kantek Z Z                  
36. Kapusňák                      
37. Kňažíkovci Z                    
38. Koch V. R.                      
39. Košinár O.                      
40. Koška                      
  Kováčik Z                    
41. Kovalčík M+L                      
42. Krajčo A.A                      
43. Majerský J.                      
44. Majko Z                    
45. Makovič D. Z                    
46. Martišovič                      
47. Masarik A.                      
48. Masaryk E. Z                    
49. Matejkovci                      
50. Mikloška Š.M.                      
51. Miklovič A.                      
52. Mocsonoky  Z Z                  
53. Moravčík M Z Z                  
54. Noskovič M.                      
55. Nikodem M.S                      
56. Ondris                      
57. Ondrišík                      
58. Oravec Z                    
59. Orlovský F.                      
60. Pabiš S.                      
61. Páleník D. Z                    
62. Papšo Š. Z                    
63. Peťovský M Z Z Z                
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
64. Petráš O.                      
65. Piešťanský                      
66. Polák J.                      
67. Pšenek Z                    
68. Rehorčík M.                      
69. Rihayová                      
70. Ročiak R. Z Z                  
71. Salka Matej Z                    
72. Seidl M.                      
73. Schmitt L.                      
74. Sivák F.                      
75. Sokol                      
76. Spišáková Z                    
77. StrečanskýA.S                       
78. Svitana J.                      
79. Široký S.                      
80. Šiška F.M Z                    
81. Šprocha                      
82. Švorc K.                      
83. Tarana M. Z                    
84. Tomaga A.D                      
  Toth Z                    
85. Urban T. Z                    
86. Valko                      
87. Vaňo                      
88. Vatrt T. Z                    
89. Vavro Z                    
90. Vozár                      
91. Zachar Filip Z                    
92. Zuzic  M. Z                    
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

    SEZÓNA 2016/17  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
4. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
6. Bohunický Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
8. Brickman Z Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Bubeník T. Z Z   -- Z Z Z Z Z Z 25
10. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
11. Buška -- -- Z Z Z Z Z Z      
12. Cabaud C. -- Z -- -- -- -- -- -- Z Z  
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
14. Domin -- -- -- -- -- -- -- Z Z   30
  Drahovský -- -- -- -- -- -- --       Z
15. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z 25 Z Z 30
16. Filus -- Z Z Z Z Z Z Z      
17. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Gago S. Z Z -- Z Z Z -- -- -- -- --
  Galová -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
18. Giacko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
19. Gorek J. Z Z 30 30 30 30 30 Z Z Z 30
20. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z      
21. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
22. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
23. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
24. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
25. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
26. Hrnčár A. Z Z Z -- -- -- -- -- -- -- --
27. Hrnčiar D. 40 Z Z Z Z Z Z Z Z    
28. Chmelinová -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
29. Chudý D. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
30. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
31 Jurčaga -- Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
33. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z      
34. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
35. Kapusňák P -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z  
36. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
37. Klein A. Z Z 30 30 30 30 30 30 30 30 30
38. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Kopúnová E -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
39. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
40. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
41. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
  Lukáč L. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
42. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Majko               Z Z    
43. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
45. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25 25
46. Masaryk M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
47. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
48. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
49. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25  
50. Minárik D. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
51. Mitošinka -- -- Z Z Z Z Z        
52. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
53. Moravčík M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
54. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
55. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
57. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
58. Nikodem M.S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
59. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
60. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
61. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
62. Orviská T. Z Z Z Z Z Z Z Z      
63. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
64. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
65. Papánek -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 25
66. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
67. Paulech K. Z Z -- -- Z Z Z        
68. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
69. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 40
70. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
71. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
72. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
73. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Rajnohová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
74. Rehorčík M. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Rihayová -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z  
76. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
77. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
78. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Simon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Stískal A. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81. Strečanský  -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
82. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
84. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
85. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Široký S. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Švec S. Z Z Z Z              
89. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Táborský A. Z Z Z Z Z Z -- -- --    
  Tamajková -- -- -- Z Z -- -- -- --    
90. Taraba J. 30 30 30 Z Z -- Z Z 25 Z 35
91. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
93. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Tomášiková -- -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
94. Urban T. Z Z Z Z 30 30 30 30 30 30 30
  Valachovič      Z -- -- -- -- -- --    
95. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
96. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z 25 25  
  Vaňo               Z Z    
97. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
98. Vavro Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
99. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
100. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
101. Zachar Filip Z Z Z Z -- -- Z Z Z Z  
102. Závodský  30 30 30 Z Z Z Z Z 25 Z 30
103. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

  SEZÓNA 2015/2016  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
    30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
30€
25€
40€
35€
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
4. Benech T. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
7. Bubeník T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Buška D. -- Z -- -- -- -- -- -- -- -- --
8. Cabaud C. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
  Crkoň M. Z Z Z Z Z Z Z Z -- -- --
  Čop R. -- -- Z Z Z Z Z Z -- -- --
  Danko Alex Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Fano S. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
11. Forgáč D+D -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z Z
12. Fox Michal Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
13. Gago S.   Z Z Z Z Z Z     Z Z
14. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
16. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
17. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
18. Hank Oskar -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
19. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Herák V. -- -- Z -- -- -- -- -- -- -- --
20. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Holovič O. -- Z Z -- -- -- -- -- -- -- --
21. Hrnčiar D. Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z --
  Charvát M. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
25. Jurík N. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z --
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
  Kaluža N. -- Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
26. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
27. Kardoš O. Z Z Z Z Z 25 25 25 25 25 25+15?
28. Klein A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
  Kostolanský  Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30. Košinár O. -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z 25+10?
31. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Krajčovič A. -- Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
32. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Majko D. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
33. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
34. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
35. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Masaryk M. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z  
37. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
38. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
40. Minárik D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
  Minárik M. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
41. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
42. Moravčík M. Z Z Z Z -- -- -- Z Z Z Z
43. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Neštrák D. Z Z -- -- -- -- -- -- -- --  
45. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
46. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
47. Nikodem M.S Z Z Z Z -- -- -- -- -- Z Z
48. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
49. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Orlovský F. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
51. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   Z
52. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
54. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
55. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10?
57. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Petráš M. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
58. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
59. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
60. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
61. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Salka Matej -- -- -- -- -- -- Z Z Z    
63. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
64. Simon -- -- -- -- -- -- -- Z     Z
65. Sivák F. Z Z -- Z Z 25 25 25 25    
66. Stískal A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
67. Strečanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
68. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
69. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
70. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- Z
71. Šiška F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Šiška M. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
72. Švec S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
73. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Táborský A. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 30+10?
75. Taraba J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
77. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
78. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z --
79. Uhrín T. Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z --
80. Valachovič A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
81. Valík J.S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
82. Valko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Vatrt Tomáš -- -- -- -- -- -- -- -- Z   Z
84. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
85. Vavro J. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z
86. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z 25    
87. Zachar Filip Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Závodský A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
89. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
  SEZÓNA 2014/2015  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V.+N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
2. Baláž D. Z Z -- -- Z Z Z Z Z Z --
3. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
4. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
5. Benech T. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7. Beneš Teo -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
8. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z -- -- -- --
9. Buška D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Crkoň M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
11. Danko Alex Z Z -- -- -- -- -- Z Z Z Z
12. Danko Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z   Z+10
  Fox Michal -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
  Gono S. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
15. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
16. Halás A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
17. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
18. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
19. Holovič O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
20. Hrdina D. Z Z Z Z Z -- -- -- -- -- --
21. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
22. Jendrušák D -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Charvát M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
24. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
25. Ivak Timur -- -- -- -- -- Z Z Z Z -- --
26. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
27. Juriš M. Z Z Z Z -- --  Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
28. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Klein A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
31. Koch Viliam Z Z Z Z -- -- -- Z -- -- --
32. Kostolanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
33. Krajčíkovci Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
34. Krajčo A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
35. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Majko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
37. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
38. Masarik Alex Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
40. Mikloška Š.M. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
41. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
42. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Minárik D. -- -- Z Z Z Z Z Z   Z  
44. Mocsonoky A Z Z Z Z Z Z -- Z Z Z Z
45. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
46. Noskovič M. Z Z Z Z -- -- -- Z -- -- --
47. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
48. Nikodem M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
49. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  Z+10
50. Osvald O. Z Z Z -- Z Z Z Z Z    
51. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
52. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
53. Papšo Š. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
54. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
55. Paulíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
56. Pavlík Lukáš Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
57. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+20
58. Pavlovič N. Z Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
59. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
60. Petráš M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
61. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
62. Piešťanský P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
63. Polák J. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z --
64. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
65. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
66. Sivák F. Z Z Z Z Z Z -- Z Z Z --
67. Stískal A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
68. Strečanský A -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
69. Suchý Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+20
70. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
72. Šiška Krištof Z Z Z Z Z Z Z Z -- -- --
73. Šustek P. -- Z Z Z Z -- Z Z Z   --
74. Švec S. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Taraba J. -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z
77. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
78. Tomaga M.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
79. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
80. Uhrín T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
81. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
82. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z   --
83. Vnuk I. Z Z Z -- Z Z Z -- -- -- --
84. Vozár -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
85. Zachar Filip Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
86. Závodský A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
87. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z+10
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII

 

 

"N" - Nezaplatené

"Z" - Zaplatené

                  SEZÓNA 2013/14
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2. Baláž D. Z Z Z -- -- -- Z Z Z Z Z
3. Banas S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
4. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6. Benech T. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z Z
7. Beňo M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
8. Buška D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
9. Cíbik J. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
10. Danko Alex -- Z Z -- Z Z -- Z Z Z --
12. Danko Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
13. Dewi Ondieki  -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z --
14. Gono Z Z -- -- -- -- -- -- -- Z Z
15. Gorek J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
16. Halanda J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
17. Halás S. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
18. Havrlent M. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19. Hladký D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z -- --
20. Hlinka A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
21. Holovič O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
22. Hrdina D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
23. Hrnčiar D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
24. Charvát M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
25. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
26. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
27. Kadlec N. -- -- Z Z Z Z Z Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
28. Kapušňák P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
29. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30. Klein A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
31. Krajčík P.a K. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
32. Kren M. -- -- -- -- -- Z -- -- -- -- --
33. Latka T. Z Z Z Z Z Z -- -- -- -- --
34. Macejka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
35. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
36. Masarik Alex -- -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z
37. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
38. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
39. Miklovič D. Z Z -- Z Z Z Z Z Z Z --
40. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
41. Moravčík Filip -- -- -- -- -- -- -- Z -- -- --
42. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
43. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Nikodem M. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
45. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
46. Osvald O.+R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
47. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
49. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
50. Paulech K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
51. Paulíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
52. Pavlík Lukáš Z -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
53. Peťovský M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
54. Petráš M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
55. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
56. Piešťanský P. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
57. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
58. Richter M. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z --
59. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z -- Z Z --
60. Samko A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
61. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
62. Sivák F. -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z
63. Stančík S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
64. Stískal A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
65. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
66. Šiška Krištof Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
67. Šimurda A. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
68. Škrabák M. -- Z Z Z Z -- Z -- -- -- --
69. Strečanský A. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z --
70. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
71. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
72. Tomaga M. A. -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z
73. Uhrín T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
74. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
75. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
76. Valo S. -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z
77. Vnuk I.a A. -- Z Z Z Z Z -- -- Z Z --
78. Závodský A. -- -- -- -- -- Z Z Z Z Z Z
79. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
 
 
 

"N" - Nezaplatené

"Z" - Zaplatené

 

 

 
  SEZÓNA 2016/17  
por.č  MENO MESIAC  
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.-VIII.
1. Bakita V. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
2. Barančík D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
3. Bartovic O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
4. Benech Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5. Beneš Teo Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
6. Bohunický Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
7. Bôžik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
8. Brickman Z Z -- -- -- -- -- -- -- --  
9. Bubeník T. Z Z   -- Z Z Z Z Z Z  
10. Burza J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
11. Buška -- -- Z Z Z Z          
12. Cabaud C. -- Z -- -- -- -- -- -- 20    
13. Danko M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
14. Domin -- -- -- -- -- -- -- Z Z    
  Drahovský -- -- -- -- -- -- --       Z
15. Fano S. Z Z Z Z Z Z Z 25 Z Z 30
16. Filus -- Z Z Z Z Z Z        
17. Forgáč D+D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Gago S. Z Z -- Z Z Z -- -- -- -- --
  Galová -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
18. Giacko D. -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
19. Gorek J. Z Z 30 30 30 30 30 Z Z Z 30
20. Halanda J. Z Z Z Z Z Z          
21. Halás A. Z Z Z Z Z Z          
22. Hank Oskar Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
23. AL Hassam Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
24. Havrlent M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
25. Hlinka A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
26. Hrnčár A. Z Z Z -- -- -- -- -- --    
27. Hrnčiar D. 40 Z Z Z Z Z Z Z      
28. Chmelinová -- -- -- Z Z Z Z Z Z Z  
29. Chudý D. -- Z Z Z -- Z Z Z Z Z  
30. Ištok A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
31 Jurčaga -- Z Z Z Z Z Z Z Z    
32. Jelenek M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
33. Jendrušák Z Z Z Z Z Z Z Z      
34. Jurík N. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
    IX. X. XI. XII. I.  II. III. IV. V. VI VII-VIII
35. Kapusňák P -- -- Z Z Z Z Z Z Z    
36. Kardoš O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
37. Klein A. Z Z 30 30 30 30 30 30 30 30 30
38. Koch V. R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Kopúnová E -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- --
39. Košinár O. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 25
40. Kovalčík M+L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
41. Krajčo A.A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Lukáč L. -- -- -- -- -- -- -- -- Z Z  
42. Majerský J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Majko               Z Z    
43. Martišovič Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
44. Masarik A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
45. Masaryk E. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25 25
46. Masaryk M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
47. Mikloška Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48. Miklovič A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
49. Miklovič D. Z Z Z Z Z Z Z 25 25 25  
50. Minárik D. Z Z Z Z -- Z Z Z Z Z Z
51. Mitošinka -- -- Z Z Z Z Z        
52. Mocsonoky  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
53. Moravčík M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
54. Moravčík F.L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
55. Neštrák D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
56. Noskovič M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
57. Novák M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
58. Nikodem M.S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
59. Ondris F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
60. Osvald O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
61. Orlovský F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
62. Orviská T. Z Z Z Z Z Z Z Z      
63. Pabiš S. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
64. Páleník D. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
65. Papánek -- -- Z Z Z Z Z Z Z Z 25
66. Papšo Š. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
67. Paulech K. Z Z -- -- Z Z Z        
68. Pavlíček L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
69. Pavlovič M.J Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
70. Peťovský M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII
71. Petráš O. Z Z Z Z Z Z Z Z      
72. Piešťanský  Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
73. Polák J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Rajnohová -- Z Z Z -- -- -- -- -- -- --
74. Rehorčík M. -- -- -- Z Z Z Z Z Z    
75. Rihayová -- -- -- -- -- Z Z Z Z    
76. Ročiak R. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 30
77. Salka Matej Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
78. Schmitt L. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  Simon -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79. Sivák F. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Stískal A. Z -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81. Strečanský  -- Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
82. Suchý Š.M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
83. Súkeník M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
84. Svitana J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
85. Šimurda A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
86. Široký S. -- Z Z Z Z Z Z Z Z 20  
87. Šiška F.M Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
88. Švec S. Z Z Z Z              
89. Švorc K. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
  Táborský A. Z Z Z Z Z Z -- -- --    
  Tamajková -- -- -- Z Z -- -- -- --    
90. Taraba J. 30 30 30 Z Z -- Z Z 25 Z Z
91. Tarana M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
92. Tomaga M.A.D Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
93. Toman A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z    
  Tomášiková -- -- -- Z -- -- -- -- -- -- --
94. Urban T. Z Z Z Z 30 30 30 30 30 30 30
  Valachovič      Z -- -- -- -- -- --    
95. Valík J. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
96. Valko D. Z Z Z Z Z Z Z Z 25 25  
  Vaňo               Z Z    
97. Vatrt T. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
98. Vavro Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
99. Vesperín A. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
100. Vozár Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
101. Zachar Filip Z Z Z Z -- -- Z Z Z Z  
102. Závodský  30 30 30 Z Z Z Z Z 25 Z 30
103. Zuzic  M. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 35
    IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII-VIII