• 01.03.2017

Futbalová pomôcka senseball, ktorú si môžete objednať.

 • 02.02. 2017 Zaujímavý článok

Tento článok dokumentuje to ako je dôležité obdobie do 14 rokov. Ako sa dá dieťa krásne nastaviť, ale aj ako sa dá veľa pokaziť  Na túto tému sa dá veľa písať a rozprávať. Viac kedykoľvek osobne. 
 
Tu je ten článok.
 
https://monikakozelova.blog.sme.sk/c/444003/ked-hokejove-sviste-v-drafte-nhl-dobehli-slovan-aj-kosice.html?ref=tit
 • 01.02. 2017 Info pre rodičov detí futbalovej školy.

Tento rok 2017 sme sa rozhodli rozšíriť futbalové kempy až na 4 turnusy. Pre deti futbalovej školy sme pripravili zvýhodnenú ponuku. Platí to pre deti, ktoré sa chcú zúčastniť na kempoch vo Veľkej Lomnici. Tieto deti môžu využiť kemp v Kľačne za 120 EUR (ubytovanie a strava). V takomto prípade je možné výslednú sumu z obidvoch kempov splatiť v troch splátkach.

 
1. splátka do 01.04. 
2. splátka do 01.06.
3. splátka do 01.08.
 
Túto ponuku dávame deťom a rodičom z dôvodu lepšieho sprístupnenia našich kempov pre členov FŠRH. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Stratégia činnosti futbalovej školy.

Informácia pre trénerov, rodičov a detí FŠRH.
 
 • Kategória prípraviek (5-10 rokov)
 1. Deťom od 5 - 10 rokov pristupujeme veľmi citlivo.
 2. Rešpektujme každú detskú osobnosť a individualitu.
 3. Deti odkrývajú svoj potenciál individuálne. 
 4. Deti postupne a prirodzene usmerňujme a vysvetlujme. 
 5. Sme dobrými vzormi pre deti, ktoré trávia časť svojho voľného času v našej futbalovej škole.
 6. Počet tréningov absolvujeme, len koľko treba. 
 7. Zápasovú prax deti získavajú postupne až po 7 roku dieťa.
 8. Netlačíme deti do skorej špecializácie. Odporúčame trávenie voľného času aj inými aktivitami
 9. V zápasoch starších prípravkárov vedieme k úplnej slobode v rozhodovaní sa v herných situáciách. 
 10. Deti nebrzdíme v rozlete. Necháme deti naplniť prirodzené potreby.
 11. Fungujeme na princípe spontánnosti a opravujeme len chyby, ktoré sú pre vek dieťaťa a jeho schopnostiam opraviteľné.
 12. Budeme sa držať hesla "menej je viac", alebo "nie koľko ale ako".

Cieľom je pripraviť 11 ročné dieťa do kategórie žiakov s prehĺbeným záujmom o futbal s dobrými základmi techniky a pohybovými návykmi.

 

 • Žiacka kategória (dnešný roč. 2004-2006)  
 1. Tréneri a rodičia nepodľahnú okoliu. 
 2. Deti nemerajme podľa výsledkov zápasu.
 3. Zachovajmee pokoj a trpezlivosť. Deti stále potrebujú mať zábavu z futbalu.
 4. Nestavajme sa dospelí do role kritika, oponenta, diváka, ale do role podporovateľa.
 5. Učme a deti podporujeme k sebavedomiu a kreativite to znamená, že chyby v hre tolerujme.
 6. Rešpektujme silný  individualizmus, ktorý si nesú z predošlého učenia.
 7. Skorou honbou za výkonom postupne deti sami približujeme k sklonku futbalovej kariery.

Vytvárajme čo najpriaznivejšiu klímu pre deti.

 

 • Starší žiaci (2002-03)
 1. Rešpektujme prudký fyzický a psychický rast detí.
 2. Nepreťažujme deti v tomto období a stále platí, že menej je viac. 
 3. Jednostrannosť v tréningu stále zabíja.
 4. Vek detí nech nás neklame, že potrebujú viac.
 5. Stále sme v etape zakladnej športovej prípravy.
 6. Vznikajú veľké zmeny vo výkonnostiach ovplyvnené vlastným rastom každého dieťaťa.
 7. Stále nemerajme, ale pripravujme. Učenie a príprava na futbal sú stále nadradené. Nechcime už hrať(podľanúť dokonalosti a neomylnosti), ale stále chceme deti pripravovať.
 8. Deti majú stále malé skúsenosti s veľkým ihriskom. Vnemová skúsenosť s herných situácií je v rozvoji.
 9. Deti musia citiť len prirodzený tlak na seba. Stále sa dieťa musí tešiť.
 10. Nechajme deti realizovať sa, lebo predošlá námaha v zmysle podporovania sebavedomia a všetky naučené zručnosti, schopnosti  boli zbytočné.
 11. Veľmi ťažké obdobie. V našom vnímaní veľmi rozhodujúce pre budúcnosť športovca. Ani nie z pohľadu dosiahnutia nejakého vrcholu výkonnosti, ale z pohľadu toho, že sa dá veľa pokaziť alebo ubrzdiť.

Konečným cieľom nášho  dlhodobého pôsobenia je pripraviť zdravého, silného, kreatívne rozmýšlajúceho športovca a človeka plného chuti rozvíjať svoj talent.