V letnom mesiaci júl sme realizovali už 5. ročník futbalových kempov. Už do tretice sme sa rozložili na známom mieste v Kľačne pri Prievidzi. Naplánovali sme si dva turnusy. Najskôr pre kategóriu prípraviek a následne pre kategóriu žiakov. Spolu sa prihlásilo až 67 detí. Naše kempy sú prístupné deťom z rôznych miest a klubov a taktiež už dlhodobo vytvárame kvalitné podmienky pre futbalový rast deti z útvarov talentovanej mládeže (Tatran Prešov, 1. FC Košice, Spartak Trnava, Spišská Nová Ves, FOMAT Martin). Hlavnou náplňou je osvojovanie a zdokonaľovanie futbalových zručností detí v jednoduchých aj zložitejších podmienkach futbalu často využívanou metódou
Volíme zábavné formy tréningu prostredníctvom súťaží a hier. Vo voľnom čase využívame športoviská a vnútorné priestory zariadenia pre iné pohybové aktivity a odpočinok.
 
 
1. turnus  29.06. - 04.07. nástup: nedeľa obed, ukončenie: piatok obed 
(6 dní/5 nocí) - ročník 2003/04 - cena 180 €
 
Tréneri: 
Bc. Róbert Hanko - tréner a zakladateľ futbalovej školy, ktorá sa špecializuje na výchovú deti vo futbale  v kategórií prípraviek a žiakov.
Teodor Maroš - tréner FOMATU Martin (kategória U-10).
Norbert Nagy - tréner, učiteľ TV
Zdravotník: Mgr. Ištoková Iveta
Pedagóg: PhDr. Daniela Hanková
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. turnus  06.07. - 12.07. nástup: nedeľa obed, ukončenie: sobota obed
(7 dní/6 nocí) - ročník 2001/02 - cena 200 
 
Tréneri:
Bc. Róbert Hanko - tréner a zakladateľ futbalovej školy, ktorá sa špecializuje na výchovú deti vo futbale v kategórií prípraviek a žiakov. 
JUDr. Štefan Šviderský PhD. - tréner, spoluorganizátor letných futbalových kempov a podporovateľ Futbalovej školy.   
 
Zdravotník: Anna Matejovová 
Pedagóg: PhDr. Daniela Hanková
 

zoznam prihlásených 2.turnus - prihláška kemp 2014.doc - zdravotné prehlásenie