Futbalové kempy realizujeme každé leto pravidelne od vzniku FŠRH. Tento projekt sa stal neodmysliteľnou súčasťou letných prázdnin. Pre futbalovú školu a život v nej je táto aktivita veľmi dôležitá. Stala sa jedna z hlavných pilierov fungovania školy. Zo zisku týchto kempov pravidelne každý rok dokupujeme futbalové lopty a ďalšie potrebné materiálne zabezpečenie nevyhnutné pre tréningy a zápasy detí.  Hlavní partneri futbalových kempov sú

                     Martin Šviderský