1. turnus 

(program 2. turnus v spodnej časti stránky).

program 1. turnus
deň dopoludnie
tréningy vo Veľkej Lomnici
obed popoludnie
tréningy v Tatranskej Lomnici
02.07.     nástup do 16:00 hod..+TJ
 vo Veľkej Lomnici
03.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo Veľkej Lomnici
11:00 hod.
 + kúpalisko
TJ o 16:30 -18:00 hod.
v Tatranskej Lomnici
04.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo  Veľkej Lomnici
11:00 hod.
golf
TJ o 16:30 -18:00 hod.
v Tatranskej Lomnici
05.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo  Veľkej Lomnici
11:00 hod.
 
TURISTIKA
06.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo Veľkej Lomnici
11:00 hod.  TJ o 16:30 -18:00 hod.
v Tatranskej Lomnici
07.07. TJ 08:30 -10:00 hod. 
vo Veľkej Lomnici
11:00 hod.
ukončenie
 
 • Program popoludní sa môže meniť aj podľa počasia.
 • Dopoludňajšie tréningy budú prebiehať vo Veľkej Lomnici + 1.  tréning v deň nástupu. 
 • Na tréningy popoludní budeme cestovať vlakom jednu zástavku do Tatranskej Lomnice. Taktiež na turistiku do Tatranskej Lomnice. 

Odchod na tréning vláčikom z V. Lomnice  o 16:08 hod. príchod 16:15 hod. .

Odchod z Tatranskej Lomnice o 18:43 hod. príchod o 18:50 hod. .

 • Budeme cestovať na zľavnený preukaz do 15 rokov. Prosíme mať so sebou preukaz.
 • Pri nástupe je dôležité odovzdať

 kartičku pioistenca, prihlášku na kemp a prehlásenie rodičov 

 • Miesto kempu  Penzión Rysy***, Športová 25, Veľká Lomnica  a Vila ARIES
 • Info pre deti dennou formou

príchod na nástup do 16:00 hod., tréning

každodenný nástup bude o 08:15 hod. na ihrisku vo Veľkej Lomnici, obed, popoludňajšie aktivity, olovrant, popoludńajší tréning. Deti je možné si vyzdvihnúť priamo po tréningu v Tatranskej Lomnici resp. po turistike. Na turistiku budú mať deti nabalené jedlo. 

 • Info pre cestujúcich vlakom na kemp.

odchod vlakom z Piešťan o 10:54 hod. .

príchod do Veľkej Lomnice o 14:58 hod. .

počet detí 12 + dvaja dospelí(pedagóg, zdravotník)

Pre všetky deti platí príchod na stanicu 20 min. pred odchodom vlaku.

 

2. turnus.

program 2. turnus
deň dopoludnie
tréningy vo Veľkej Lomnici
obed popoludnie
tréningy v Tatranskej Lomnici
08.07.     nástup do 16:00 hod..+TJ
 vo Veľkej Lomnici
09.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo Veľkej Lomnici
11:00 hod.
 + kúpalisko
TJ o 16:30 -18:00 hod.
v Tatranskej Lomnici
10.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo  Veľkej Lomnici
11:00 hod.
golf
TJ o 16:30 -18:00 hod.
v Tatranskej Lomnic
11.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo  Veľkej Lomnici
11:00 hod.
 
TURISTIKA
12.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo Veľkej Lomnici
11:00 hod.  TJ o 16:30 -18:00 hod.
v Tatranskej Lomnici
13.07. TJ 08:30 -10:00 hod.
vo Veľkej Lomnici
11:00 hod.
kúpalisko
TJ o 16:30 -18:00 hod.
v Tatranskej Lomnic
14.07. TJ 08:30 -10:00 hod. 
vo Veľkej Lomnici
11:00 hod.
ukončenie
 
 • Program popoludní sa môže meniť aj podľa počasia.
 • Dopoludňajšie tréningy budú prebiehať vo Veľkej Lomnici + 1.  tréning v deň nástupu. 
 • Na popoludňajšie tréningy budeme cestovať vlakom jednu zástavku do Tatranskej Lomnice. Taktiež na turistiku do Tatranskej Lomnice. 

Odchod na tréning vláčikom z V. Lomnice  o 16:08 hod. príchod 16:15 hod. .

Odchod z Tatranskej Lomnice o 18:43 hod. príchod o 18:50 hod. .

 • Budeme cestovať na zľavnený preukaz do 15 rokov. Prosíme mať so sebou preukaz.
 • Pri nástupe je dôležité odovzdať

 kartičku pioistenca, prihlášku na kemp a prehlásenie rodičov 

 • Miesto kempu  Penzión Rysy***, Športová 25, Veľká Lomnica  a Vila ARIES
 • Info pre deti dennou formou

príchod na nástup do 16:00 hod., tréning

každodenný nástup bude o 08:15 hod. na ihrisku vo Veľkej Lomnici, obed, popoludňajšie aktivity, olovrant, popoludńajší tréning. Deti je možné si vyzdvihnúť priamo po tréningu v Tatranskej Lomnici resp. po turistike. Na turistiku budú mať deti nabalené jedlo. 

 • Info pre cestujúcich vlakom na kemp.

odchod vlakom z Piešťan o 10:54 hod. .

príchod do Veľkej Lomnice o 14:58 hod. .

počet detí 3 + jeden dospelý

Adam Ceniga nástup v Žiline .Odchod vlaku o 12:45 hod. .

Pre všetky deti platí príchod na stanicu 20 min. pred odchodom vlaku.