Po vyplnení formulára (online prihlášky) bude dieťa zapísané do zoznamu prihlásených.

Súčasťou prihlásenia:

  1. zdravotné prehlásenie lekára a rodičov o zdr. stave dieťaťa
  2. záväzná prihláška - prihláška kemp 2015

Tieto dokumenty stačí odovzdať pri nástupe na futbalový kemp. 

 

Online prihláška na futbalové kempy Róberta Hanka