Futbalové kempy sa konali opäť v známej a nami overenej lokalite v Kľačne pri Prievidzi. Vyhovujúce podmienky po každej stránke nám zaručili príjemný pobyt s množstvom ďalších aktivít. Hlavnou náplňou kempov boli denne dve tréningové jednotky zamerané na rozvoj dôležitých herných činností futbalistu. Na zdokonaľovanie futbalových zručností a pohybových schopností sme využívali hrové formy a taktiež známu metódu Coerver. Tréningový proces v 1. turnuse realizovali traja kvalifikovaní tréneri pre prácu s deťmi. Počet detí v 1. turnuse bolo 43 v kategórii prípraviek a v 2. turnuse si štyria tréneri delili na štyri stanovištia až 56 detí v kategórii žiakov. Spolu sa zúčastnilo rekordných 99 detí z rôznych klubov Slovenska. 
 
2. turnus bol výnimočný tým, že s nami trávil čas mladý talentovaný chlapec Martin Šviderský. Pravidelný účastník našich kempov tentokrát vymenil hráčsky dres za trénerský a už vo svojich 12 rokoch mal čo ponúknuť svojim rovesníkom. Martin po roku pôsobenia v Arsenale London načerpal veľké skúsenosti a bol ochotný ich odovzdávať. Výnimočné futbalové cvičenia na rozvoj prihrávkovej činnosti podnecovali aj rozvoj kognitívnych funkcií (poznávacích funkcií). Nároky na zvládanie úloh v herných cvičeniach cibrili 11-14 ročné deti pamäť a tvorivé myslenie. Pred našimi očami sa deti zdokonaľovali, získavali potrebné sebavedomie a hlavne chuť. Deti v cvičeniach verbálne komunikovali v anglickom jazyku, čo veľmi obohatilo a skvalitnilo celý tréningový proces. V poobedňajších hodinách deti hrávali futbalové zápasy, na ktoré sme sa veľmi tešili. Spolu s Martinom a jeho otcom sme vytvorili až 5 - členný trénerský tím, ktorému asistoval veselý Jožko-masér, zdravotník a pedagóg. 
 
 
Miesto konania kempu: Kľačno (17 km od Prievidze).
 
Dátum 1. turnusu: 30.06. - 05.07. 2015 pre deti do 11 rokov (prípravky).
Cena 185  € za 6 dní a 5 nocí.
 
1. Mgr. Róbert Hanko - tréner a zakladateľ futbalovej školy, ktorá sa špecializuje na výchovú deti vo futbale  v kategórií prípraviek a žiakov.
2. Teodor Maroš - tréner licencie "B".
3. Ing. Peter Vozár - tréner FŠRH, bývalý tréner mládeže AS Trenčín.
 
Zdravotník: Mgr. Ištoková Iveta
Pedagóg: PhDr. Daniela Hanková
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dátum 2. turnusu: 05.07. - 11.07. 2015 pre deti do 15 rokov (žiaci).
Cena 205 € za 7 dní a 6 nocí.
 
1. Mgr. Róbert Hanko - tréner a zakladateľ futbalovej školy, ktorá sa špecializuje na výchovú deti vo futbale v kategórií prípraviek a žiakov. 
2. JUDr. Štefan Šviderský PhD. - tréner, spoluorganizátor letných futbalových kempov a podporovateľ futbalovej školy. 
3. Teodor Maroš - tréner licencie "B".  
4. Mgr. Martin Antálek
 
Zdravotník: Mgr. Katarína Barančíková 
Pedagóg: PhDr. Daniela Hanková