9. ročník futbalových kempov 2018

 
určené pre chlapcov a dievčatá vo veku 11-15 rokov 
v 3.-5. turnuse dennou formou od 8-15 rokov
 
 
 
Niekoľko dôvodov prečo FŠRH a kempy FŠRH
 
  • Naša celoročná práca s deťmi  do 15 rokov nevynímajúc kempy spočívajú v prvom rade o vytváraní čo najpodnetnejšieho prostredia na rozvoj osobnosti mladého človeka. Futbalové tréningy a iné ďalšie aktivity nám slúžia "len" ako prostriedok k dosiahnutiu toho najpodstatnejšieho a to je plnenie si vlastných potrieb v hre v podobe sebarealizácie v čo najprirodzenejších podmienkach.
  • V prvom rade uprednostňujeme trénerov s pedagogickým vzdelaním s doplnenou trénerskou licenciou a ďalšími kurzami preukazujúcimi špecializáciu k futbalu a aj inému odvetviu športu. 
  • Nastavujeme správnu mieru fyzickej a psychickej záťaže, kompenzovanú ďalšími inými aktivitami. 
  • Obsahom futbalových tréningov sú cvičenia: 
  1. na rozvoj techniky aj cez metódu Coerver
  2. prípravné cvičenia na rozvoj kombinačných schopností s dôrazom na osvojovanie si pozitívnych návykov pre hru napr. "prihraj a bež", alebo "na rozvíjanie  schopnosti tvoriť v zľahčených herných situáciách, v ktorých mladý športovec vytvára vlastnú predstavu o realizácii a učí sa orientovať a rozhodovať sa v hernej situácii". Tento prístup považujeme za kľúčový pre tento žiacky vek. Tu úzko spolupracujeme s Martinom Šviderským a cvičeniami z prostredia anglických vyspelých akadémií. 
  3. voľná hra s veľkým akcentom na sebarealizáciu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nášho smerovania. Nastavenie takejto klímy si vyžaduje trpezlivý a dlhodobý proces. Naše kempy pozitívne ovplyvňujú herný prejav hlavne detí, ktoré už v takýchto podmienkach celoročne spomínaným spôsobom fungujú.  
  •  10 ročná prax s deťmi od 5-15 rokov vo FŠRH a kempoch. 
 
Prvé dva kempy organizujeme vo Veľkej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Počet je limitovaný na 25 detí v turnuse + 5 detí dennou formou vo veku 11-15 rokov.  Tretí-piaty turnus pripravujeme v domácich podmienkach aj pre deti od 8-15 rokov.
 
1. turnus od 1.7. nedeľa - 06.7. piatok (6 dní/5nocí) - viac 1.turnus
2. turnus od 8.7. nedeľa - 13.7. piatok (6 dní/5nocí) - viac 2.turnus
3. turnus od 16.07-20.07. v Moravanoch nad Váhom- viac - denné kempy
4. turnus od 06.08-10.08. vo Veľkom Orvišti - viac - denné kempy
5. turnus od 13.08.-17.08. dievčenský kemp - viac - denné kempy