Futbalová škola poskytuje nadštandardné služby pre deti predškolského a školského veku Futbalovej školy RH v oblasti výchovy a vzdelávania. Deti, ktoré majú problémy v sústredení sa, učení, úprave písma, matematike, geometrii, pravopise či v pamäti, môžu absolvovať know how techniku - tréning podľa metódy Sindelar na základe vyšetrenia -zisťovania oslabení v základných funkciách, ktoré výrazne následne podmieňujú školský výkon dieťaťa. 

 
 PS: bezplatná služba pre deti z Futbalovej školy RH
viac na stránke www.abovo.sk/