Prihlásenie na futbalový kemp.

 

Po vyplnení formulára (online prihlášky) bude dieťa zapísané do zoznamu prihlásených. Počet detí na každý turnus je limitovaný. Úhradu za kemp je potrebné uhradiť na účet Futbalovej školy. IBAN: SK9409000000000286645727 do 30.04. 2018, čím rodič záväzne prihlasuje svoje dieťa na vybraný turnus. Variabilný symbol uveďte rodné číslo dieťaťa.

 

Súčasťou prihlásenia je prihláška na kemp, zdravotné prehlásenie lekára a rodičov o zdravotnom stave dieťaťa. Tieto dva dokumenty stačí odovzdať pri nástupe na futbalový kemp. 

  1. zdravotné prehlásenie lekára a rodičov o zdr. stave dieťaťa
  2. prihláška kemp 2018.pdf 

Taktiež prosím označte spôsob dopravy v spodnej časti formuláru. Platí len pre 1., a 2. turnus. Ďalšie pokyny ohľadom prepravy vlakom poskytneme rodičom včas pred kempom.

 

Online prihláška na futbalové kempy