Pojekty 2017

 základné materiálne zabezpečenie pre najbližšie 2-3 roky

výdavky: 

kúpa dresov (128 ks pre kategóriu ml. a st. žiakov)....................1901 eur

potlač dresov...........................................................................1755 eur

20 ks lôpt Jako veľkosť 5...........................................................400  eur

spolu výdavky..........................................................................4056 eur

sponzori TOPFEST, JITPLSTIC, OŠK, ZISK 400 eur Z KEMPOV FŠRH

spolu......................................................................................3235 eur

doplatok rodičov 821 eur.............................................................16 eur/osoba

 

Pripravujeme ďalší projekt podporený CASINOM PIEŠŤANY a PIPELIFE.

Sponzori:

PIPELIFE.....................................................................................200 EUR

CASINO PIEŠŤANY.......................................................................700 EUR

výdavky:

výdavok na dvojfázové tréningy (obedy + pitný režim)....................225 EUR

výdavok na pomôcky (hliníková bránka?, alebo iné)....................?