platí od 04.09.2017
september-november 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00          

16:00

roč.2007/08

 

mladší žiaci

 

mladší žiaci

16:15   2011 a ml.   2011 a ml.  
           

17:15

mladší žiaci

roč.2009/10

st. žiaci

roč.2009/10
 

st. žiaci

 

18:30

 

roč.2007/08

 

roč.2007/08

 

18:45 st. žiaci      

 

 

zima 2016, jar 2017
čas/deň pondelok

utorok

streda štvrtok piatok
15:00 roč.2007
telocvičňa
roč.2008
telocvičňa
roč.2007
telocvičňa
roč.2008
telocvičňa
 

16:00

roč.2007
telocvičňa

2010 a ml.
telocvičňa

roč.2007
telocvičňa
 

2010 a ml.
telocvičňa

roč.2006+
roč.2005
umelá tráva

17:00       roč.2007
telocvičňa
 

17:15

st. žiaci+

roč.2004

umelá tráva

roč.2006
umelá tráva
 

ml.žiaci
04/05

umelá tráva

roč.2004

umelá tráva

st. žiaci

umelá tráva

18:30    

st. žiaci

umelá tráva

 

 

18:45 roč.2006+
roč.2005
umelá tráva
     

 

 

V sobotu od 08:00 - 09:30 hod. gymnastika pre žiakov. Podľa programu. Vždy včas oznámime.
 

Starší žiaci - 3 tréningy v týždni. Zápasy a turnaje cez víkendy, alebo aj v týždni. V úvodnej časti tréningov sa zameranie na rozvoj techniky. V hlavnej časti  na herný tréning.

Ml.žiaci - 3 tréningy v týždni. Zápasy a turnaje cez víkendy, alebo aj v týždni. V úvodnej časti tréningov sa zameranie na rozvoj techniky. V hlavnej časti  na herný tréning.

Roč. 2006 - 3 tréningy v týždni+zápasy a turnaje cez víkend, alebo aj v týždni. 

Roč. 2007- 3 tréningy + zvýšený počet zápasov (turnajov). V pondelok a v stredu tréningy v dvoch časoch. Rozdelenie detí tak, ako minulý rok. 

Roč. 2008 - 2 tréningy v týždni. Obidva tréningy sú o 15:00 hod. . Ak by čas nevyhovoval, je možné sa po dohode s trénermi zúčastňovať tréningov v pondelok a v stredu o 16:00 hod. , ale len vtedy, ak sa naozaj inak nedá.

Roč. 2010 a ml.- 2 tréningy v týždni. Zápas, alebo turnaj len výnimočne pre deti 2009.