Prihlásenie na futbalový kemp.

 

Po vyplnení formulára (online prihlášky) bude dieťa zapísané do zoznamu prihlásených. Úhradu za kemp je potrebné uhradiť na účet Futbalovej školy. IBAN: SK9409000000000286645727 do 15.05. 2017. Variabilný symbol uveďte rodné číslo dieťaťa.

 

Súčasťou prihlásenia je prihláška na kemp, zdravotné prehlásenie lekára a rodičov o zdravotnom stave dieťaťa. Tieto dva dokumenty stačí odovzdať pri nástupe na futbalový kemp. 

  1. zdravotné prehlásenie lekára a rodičov o zdr. stave dieťaťa
  2. prihláška kemp 2017.doc 

Taktiež prosím označte spôsob dopravy v spodnej časti formuláru. Platí len pre 1., a 2. turnus. Ďalšie pokyny ohľadom prepravy vlakom poskytneme rodičom včas pred kempom.

 

Online prihláška na futbalové kempy